Ropa prelomila psychologickú hodnotu

13 / 01 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Ropa v pondelok otvorila na pomerne nezmenených hodnotách oproti uzatváracej piatkovej cene. Na druhej strane môžeme pozorovať prelomenie psychologickej hodnoty, v prípade Brent-u 65 USD/barel. Na jednej strane stojí pozitívny sentiment, ktorý by mohol stlačiť cenu ropy nahor, Podpísanie obchodnej dohody medzi Amerikou a Čínou naplánovaný na stredu (15.1.2020). Na strane druhej je neistota okolo udalostí spojených s Iránom- druhým najväčším producentom ropy OPEC-u. Irán sa počas víkendu priznal k zostreleniu ukrajinského lietadla na svojom, čo vyvoláva neistotu pristúpenia mocností sveta k tejto správe.

Za nemarkantným pohybom ropy nahor alebo nadol stojí pravdepodobne očakávanie investorov postavenia sa k Iránu. Možným scenárom je embargo na vývoz ropy z Iránu, čo by pravdepodobne vyhnalo ceny ropy do výšin.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.