Sentiment na EURUSD sa pomaly mení na medvedí

24 / 04 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Niektorí obchodníci a investori začínajú rozmýšľať nad tým, či aktuálna eurová rastová vlna začína prichádzať ku svojmu koncu.

Výhľad pre minuloročnú najziskovejšiu menu už nie je taký pozitívny, ako tomu bolo doteraz. V EU sa totiž objavujú známky ekonomického spomalenia, ktoré naznačujú, že expanzia už pravdepodobne zaznamenala svoj vrchol. To by mohlo znamenať, že ECB nezačne tak skoro zvyšovať úrokové sadzby a utesňovať monetárnu politiku, ako sa pôvodne predpokladalo.

Danske Bank preto posunula odhad prvého zvyšovania sadzieb až na koniec roka 2019, pričom začiatkom roka očakávali rast sadzieb v lete 2019. Zároveň odporúča takticky predávať euro voči Americkému doláru. Rovnaký názor má aj Neil Staines z investičnej firmy Eurizon Capital, ktorý očakáva 6% pokles na páre EURUSD v najbližších dvoch mesiacoch.

Sentiment investorov sa mení z výrazne býčieho na neutrálny, až mierne medvedí. Euro zaznamenalo voči doláru rally o 20% a možno nastal čas na korekciu. Americký dolár už začal posilňovať aj voči ostatným menám. Trh začína započítavať ďalšie tri zvyšovania sadzieb v tomto roku výnosy na dlhopisoch rastú a prudko rastú aj medzibankové sadzby LIBOR(-OIS). K tomu ešte Fed pokračuje v predajoch dlhopisov zo svojej súvahy a preto by sa medvedí trend na dolári mohol zastaviť a zelená bankovka môže začať posilňovať. Práve EURUSD pár bol možno príliš vysoko a stále ponúka zaujímavé risk-reward pre krátke pozície.

Navyše, ekonomické čísla v EU výrazne spomaľujú a index ekonomických dát od Citigroup sa dostal na najnižšie úrovne od leta 2012. Aktuálne sa nachádza na úrovni -83, pričom rovnaký index v USA je na úrovni 33. Aj to favorizuje krátke pozície na EURUSD páre.

Dnešné dáta z Nemecka tento obchod potvrdzujú, keď manažérsky prieskum ZEW pokračuje v poklese od zimných maxím. Ak by EURUSD prerazil úroveň 1.2150, mohol by sa otvoriť priestor pre väčší pokles páru až smerom k 200 dňovému priemeru pri psychologickej úrovni 1.20. Už tento týždeň nás čaká ďalšia konferencia ECB a trh bude veľmi pozorne sledovať rétoriku ECB, pričom po Draghiho slovách by mohli nastať väčšie pohyby na eure a európskych akciách a dlhopisoch.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.