Situácia na Blízkom východe tlačí na ceny ropy

20 / 01 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Keď už to konečne vyzeralo tak, že sa napätie okolo dlhotrvajúcej obchodnej vojny medzi USA a Čínou uvoľňuje a obe strany dospeli k podpisu prvej fázy obchodnej dohody, situácia sa začala vyostrovať na Blízkom východe. To môže z dlhodobejšieho hľadiska znamenať značný trend na zvyšovanie cien ropy. Všetko bude záležať od toho, či sa bude napätie stupňovať alebo sa situáciu podarí kompetentným upokojiť.

Eskaláciu vzťahov medzi Teheránom a Washingtonom spustili americké letecké útoky v Iraku, následne útok Iránu na sily pod vedením USA v Iraku a pád civilného lietadla v Teheráne, ktoré začiatkom januára 2020 vniesli negatívny sentiment nielen na ázijské trhy, ale zasiahli aj ceny ropy.

V prípade, že by sa situácia nakoniec upokojila, mohol by byť dopad na ceny komodity len dočasný.

Ak by sa však vzťahy medzi krajinami vystupňovali môže to mať na ceny „čierneho zlata“ výraznejší vplyv, ktorý sa môže šplhať aj v rade desiatok percent.

Rizikovými faktormi je zastavenie vývozu ropy z Perzského zálivu v prípade, ak by Irán pristúpil k blokácii Hormuzského prielivu alebo uzavretiu úžiny medzi Iránom a Ománom, ktorá slúži ako prepojovací uzol medzi producentmi na Blízkom východe a kľúčovými trhmi po celom svete.

Podiel exportu cez Hormuzský prieliv na celosvetovej spotrebe ropy približne 20 percent,konkrétne 21 miliónov barelov ropy denne, čo by malo na dopad cien pomerne výrazný efekt, ale uzavretie úžiny medzi Ománom a Iránom by mohlo byť ešte výraznejším hnacím motorom pre rast hodnoty komodity na kapitálových trhoch. Niektoré odhady polemizujú dokonca o hranici 100 USD za barel, blízko ktorej sa naposledy obchodovala v roku 2014.

Takzvané najslabšie ohnivko pomyslenej reťaze by mohla predstavovať Čína, ktorá z Blízkeho Východu dováža približne 40 percent ropy, ktorú spotrebuje.

Zatiaľ sa však zdá, že sa situácia pomaly upokojuje. Kým krátko po útokoch sa cena severoamerickej ropy Brent vyšplhala na úroveň okolo 70 UDS za barel, počas štvrtkového obchodného dňa sa pohybovala na hodnote 64 USD za barel, no treba brať do úvahy fakt, že svoju úlohu v tomto prípade zohráva aj to, že sa znižuje jej podiel na trhu.

Klesla aj cena ľahkej texaskej WTI, ktorej cena sa po útokoch vyšplhala až nad hodnotu 65 USD za barel, no počas štvrtkového obchodného dňa ju mohli investori nakúpiť za 58 UDS za barel.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.