Smelé investície Orangeu

04 / 12 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Orange dnes zverejnil, že plánuje výstavbu svojich mobilných veží vo väčšine európskych krajín, v ktorých je prítomný, a to krokom zameraným na zvyšovanie hodnoty telekomunikačnej skupiny, keďže tvrdá konkurencia v regióne brzdila jeho rast a marže.

Francúzsky telekomunikačný operátor nasleduje kroky väčšiny európskych spoločností predávajúcich mobilné pripojenie. Výstavba infraštruktúrnych aktív by mal zvýšiť apetít investorov po akciách tejto spoločnosti.

Výška investície do veží, by mali podľa odhadov spolu stáť 10 miliárd eur, no podľa analytikov môže cena dosiahnuť at 13 miliárd. Hlavným dôvodom výstavby je podľa manažmentu spoločnosti, že súčasná cena akcií je podhodnotená oproti jej vnútornej hodnote.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.