SoftBank očakáva historicky najvyššiu stratu

14 / 04 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Odhad SoftBank Group Corp pre tento rok predstavuje rekordnú stratu za celý rok 13 miliárd dolárov. Cieľom spoločnosti plánuje odpredaj aktív zameraných na získavanie hotovosti a obnovenie dôvery. Odpredajom aktív chce SoftBank získať 42 miliárd dolárov.

Spoločnosť sa považuje za možný cieľ, SoftBank je závislá od svojich dividend za hotovostný tok, pričom jeho podiel v spoločnosti Alibaba Group Holding Ltd. zostane najpravdepodobnejšou možnosťou predaja alebo speňaženia

Akcie SoftBank v utorok klesli až o 4%, než sa zotavili, aby sa uzavreli 5% potom, čo skupina koncom pondelka oznámila, že vo Vízovom fonde vidí stratu 1,8 16,7 miliárd dolárov, keď sa jej technologické stávky rozpadajú.

Najväčšie aktívum SoftBank, jeho 26% podiel v čínskom lídri v elektronickom obchode, sa už používa ako kolaterál na vypožičanie viac ako bilióna jenov, pričom transakcie s goliermi prispeli koncom decembra ďalších 200 miliárd.

Akciová spoločnosť Alibaba by sa mohla použiť na získanie 3 biliónov jenov, napísal Takahashi spolu s využitím svojho podielu v bezdrôtovom operátorovi T-Mobile US Inc, ktorý práve dokončil fúziu so spoločnosťou Sprint SoftBank, ako zabezpečenie pôžičiek.

Nárast akcií SoftBank v utorok nasledoval po pripomienkach Japonskej úverovej ratingovej agentúry, ktorá uviedla, že vplyv očakávanej ročnej straty na úverový rating SoftBank je obmedzený, pretože to nebude mať významný vplyv na pomer dlhu.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.