Sony prekvapila zverejnením nového výhľadu

04 / 02 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Spoločnosť Sony v utorok zverejnila zvýšenie očakávania hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie 2019. Za nárastom ziskovosti by mal stáť silný predaj obrazových senzorov a smartfónov, po nenaplnení očakávania v treťom kvartáli 2019.

Úspešný počin spoločnosti bolo prijatie väčších obrazových snímačov a viacerých šošoviek do zabudovaných fotoaparátov s cieľom zlepšiť kvalitu obrazu. Za ďalším pozitívnym znakom stálo zverejnenie predstavenia Playstation 5 už v tomto roku, ktorý by mal disponovať lepšou grafikou, pokročilými hmatovými regulátormi a ďalšími vylepšeniami. Ďalším pozitívnym znakom je aj úspešná adaptácia spoločnosti na nové trendy na trhu a tým na diverzifikovanie svojho portfólia ponúkaných produktov. Tento vývoj môžeme pozorovať znížením závislosti spoločnosti na predaji smartfónov  a zameraním sa na vývoj senzorov a následné aplikovanie v automobilovom sektore.

S výnimkou vplyvu jednorazových položiek vrátane minuloročného zisku spojeného s akvizíciou vydavateľstva hudby EMI sa zisk zvýšil o 6%. Výhľad zisku vzrástol o 40 miliárd na 880 miliárd jenov. Konsenzus 22 analytikov je len o niečom nižší, na úrovni 878,47 miliárd jenov. Akcie spoločnosti Sony za posledný rok vzrástli o viac ako 40%, čím sa dostali na svoju najvyššiu hodnotu za takmer 2 desaťročia.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.