S&P 500: Nový vrchol?

30 / 07 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Americký index S&P 500 stále obchoduje v zakreslenom trendovom kanáli, pričom trh rešpektuje jeho hranice. Otestovanie ATH (all time high- najvyšší vrchol) na úrovni 2874 sa pravdepodobne odloží. Aspoň na najbližšiu dobu.

Zatiaľ obchodujeme v blízkosti EMA 13 a stále sme nad ním. Je možné, že otestujeme spodnú hranicu trendového kanála. Z technického hľadiska býky strácajú silu a na indikátore MACD sa blíži prekríženie kriviek smerom nadol. To by mohlo spôsobiť pokles, a tým pádom aj test spodnej hranice trendového kanála.

Je možné, že príde test predchádzajúceho HIGH? Ale je trh tak silný, aby spravil nové HIGH? Toto je skorej otázka do diskusie. Trh zatiaľ reaguje na zvyšovanie úrokových sadzieb krátkodobo. Keďže tieto dva fundamenty sú stále menej a menej nepriaznivé pre americkú expanziu z dlhodobého hľadiska, ako je možné, že stále rastieme?

Americký FED má stále v pláne zvyšovať úrokové sadzby. Takisto sa bude snažiť korigovať inflačný cieľ, ktorý vplýva na vývoj ekonomiky.

Pri obchodovaní odporúčam dodržiavať dôsledný money a risk management.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.