S&P 500: Otestujeme predchádzajúce maximá?

19 / 07 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Na grafe sme si načrtli býčí trendový kanál. Trh ho zatiaľ rešpektuje. Denná sviečka dokázala uzavrieť nad dôležitou úrovňou 2788, čo by mohlo signalizovať rast. Na druhej strane, obchodujeme blízko hranice uptrendovej línie a tak sa môže stať, že sa vrátime pod tento support. Potom by sme sa teoreticky mohli dostať na spodné úrovne.

Tomu by však mohol zabrániť už spomínaný support na úrovni 2788, ktorý trh pravdepodobne otestuje. Pokiaľ by medvede nemali silu preraziť túto hodnotu, je tu veľká šanca, že trh prerazí uptrendovú linku smerom nahor. Takže by mu nič nebránilo v tom, aby otestoval predchádzajúce maximá. Hranica uptrendovej linky je posledná prekážka pre býkov.

Pokiaľ sa pozrieme na oscilátor STOCH RSI, môžeme zaregistrovať, že sa nachádzame v silne overbought zóne a o pár dní by mohol nasledovať pokles. MACD zase ukazuje, že je tu ešte priestor na rast, ale histogram MACD oslabuje, to znamená, že býkom „dochádza para“. Prípadné prekríženie smerom nadol signalizuje pokles.

Nastáva tu však priestor na otázku, či aktuálna ekonomická situácia v USA a jej hrozby je na toľko silná, aby mohla atakovať maximá? FED zvyšuje úrokové miery a bude v tom pokračovať, takže prílev investícií do podnikov by mohol klesnúť a potom by klesla aj hodnota akcií a indexov. Pri obchodovaní odporúčame striktne dodržiavať money a risk management.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.