S&P 500 – Súperime so silným pásmom

15 / 03 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Americký akciový trh prudko rastie od januára 2019. Mohli sme spozorovať len maličkú korekciu smerom nadol a to po tesne vyznačeného silného červeného pásma.

Toto cenové rozpätie považujeme za kľúčové na cenovom grafe (2813-2822). Trh túto hladinu rešpektuje a pokiaľ ju prekoná tak je veľká pravdepodobnosť, že v budúcnosti bude atakovať svoje predchádzajúce HIGH. Na grafe máme zaznačené viaceré úrovne, resp. rezistencie, na ktorých trh môže zareagovať, pričom najsilnejšiu považujem 2940-2942.

Pokiaľ by sa trh odrazil smerom nadol od tohto pásma, trh by mohol otestovať spodnú hranu formácie Rising Wedge, v horšom prípade rastúce EMA. Tie sa prekrížili, čo takisto signalizuje býčí trend a aktuálnu nadvládu býkov

Fundament sa nám dlhodobo zmenil už v januári, kedy americký fed skončil s utesňovaním menovej politiky na rok 2019, čo predstavuje silne býčí fundament. Nasledovali aj ECB a iné centrálne banky. Akcie na to zareagovali nasledovne. Napriek tomu, údaje z iných trhov nie sú tak dobré ako na americkom, globálne môžeme spozorovať ekonomické spomalenie (okrem Ameriky).

Daný report slúži ako nástroj marketingovej komunikácie a nemožno to považovať ako investičné odporúčanie alebo radu. Obchodujete na vlastné riziko. Pri obchodovaní odporúčame dodržiavať prísny money a risk management.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.