S&P 500 v novom týždni opäť pokračuje v poklese

13 / 11 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Americkému akciovému indexu S&P 500 sa vcelku často venujeme. V poslednej analýze na dennom grafe sme spomínali výskyt býčej divergencie na oscilátore RSI, a že je tu potenciál na krátkodobú zmenu trendu. Trh posledné dva týždne rástol, pričom vytvoril SWING LOW (swingové dno) na EMA 100.

Trh aktuálne obchoduje na týzždennej EMA 50. Keďže ešte nemáme koniec týzdňa nemôžeme považovat sviečku na uzavretú. Pokiaľ však tento support prerazí, tak opätovne môžeme očakávať ďalší pád minimálne na 2675-2680 USD. Netreba zabúdať ani na silné S/R oblasti na úrovniach 2750, 2700 a 2650 USD, kde bývajú naakumulované veľké nákupné objednávky.

Zhora trh ohraničuje strmá klesajúca trendline (modrá). Zdola máme silnú opornú úroveň červenú trendline a EMA 100 a support na úrovni 2675-80 resp. 2615-20 USD. Z týdňového grafu máme stále platnú medvediu divergenciu, no musím spomenúť, že MACD sa pomaly otáča smerom nahor a Histogram zoslabuje. Týždňová divergencia môže spôsobiť rapídny pokles, no ten by mohol nastať až po prerazení červenej trendline a silnej EMA 100.

Z pohľadu denného grafu, máme stále v platnosti  býčiu divergenciu na RSI a tá ostane neprerušená dovtedy, pokiaľ trh nevytvorí nižšie dno na RSI. Býčí signál bude ešte silnejší, ak by trh vytvoril nové dno, no zároveň by RSI neklesol pod svoje predchádzajúce LOW. V tom prípade by vzrástli šance na rast. Takisto z denného grafu nám indikátory napovedajú, že trh sa pravdepodobne pripravuje na krátkodobú korekciu (MACD, RSI). To však nemusí znamenať jednoznačný pokles.

Máme tu však viacero čerstvých fundamentálnych faktorov, ktoré ovplyvnili pokles akcií. Jednou z nich môže byť posilňujúci americký dolár a nedávne voľby. Z dlhodobého hľadiska je to faktor obchodnej vojny a menová politika fedu (zvyšovanie úrokových sadzieb a tak spomalovanie ekonomiky).

Táto analýza má čisto edukačný charakter a nemožno ju považovať za investičné poradenstvo. Pri obchodovaní odporúčam dodržiavať prísny money a risk management.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.