SP500 naspäť pri 200 dňovom priemere

03 / 05 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Americké akcie boli v stredu vypredané a nedokázali udržať intradenné zisky po tom, čo FOMC minutes spôsobili na trhoch chaos. SP500 index spadol v stredu o 0.70% a vo štvrtok konsolidoval, pridávajúc cca 0.20% počas Londýnskej seansy, pohybujúc sa okolo 2,630 USD.

FOMC minutes ukázali, že Fed dva krát použil slovo symetrický v spojení s inflačným cieľom, naznačujúc, že nárast inflácie nad cieľ 2% budú vnímať rovnako ako infláciu pod cieľom 2%. To znamená, že pokiaľ by inflácia pokračovala v raste, Fed by mohol zagresívniť utesňovanie monetárnej politiky, čiže by mohlo nasledovať viac (alebo väčšie) zvyšovaní sadzieb.

Dolár po tejto zápisnici posilnil a akcie boli vypredané, pričom index SP500 znova prepadol k 200 dňovému priemeru.

Dnes sa bude trh sústrediť hlavne na ISM index z nevýrobného sektora za apríl, ktorý by mal mierne spomaliť na 58.1 z 58.8 naposledy.

SP500 index vyzerá byť pripravený znova otestovať 200 dňový priemer na 2,615 USD. Všetky odrazy smerom nahor od tejto úrovne sú ale slabšie a slabšie a preto narastá riziko, že by akcie mohli preraziť tento kritický support. Ďalšia podpora by bola na 2,600 USD.

Rezistencia pre dnešné obchodovanie je okolo úrovne 2,655 USD, kde sú včerajšie maximá. V každom prípade Vám odporúčame pri obchodovaní dodržať dôsledný money a risk management.

 

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.