SP500 v silnom prepade po oznámení nových ciel z USA

19 / 06 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Futures na Americký akciový index SP500 sa obchodovali až o 1.4% nižšie počas rannej seansy v utorok a index sa pohyboval okolo 2,735 USD dopoludnia po tom, čo finančné trhy zasiahla nová vlna risk off obchodovania.

V noci totiž Donald Trump požiadal Americkú obchodnú komoru o identifikáciu čínskych tovarov na uvalenie nových ciel v objeme až 200 mld. USD. Nové clo by malo byť vo výške 10%.

„Ďalšie kroky musia byť vykonané aby sa znížili neférové praktiky Číny a zlepšilo sa medzinárodné postavenie Spojených štátov z hľadiska obchodných partnerstiev,“ povedal Trump.

Obchodné vojny teda boli naplno rozpútané a Čína okamžite oznámila ochotu tvrdo odpovedať, pokiaľ budú tieto nové clá schválené.

Index aktuálne testuje silný support minulých maxím, ktorý je okolo 2,740 USD. Ak budú však medvede ďalej silnejšie, mohli by sme vidieť prepad až k 2,700 USD, kde sa nachádzajú minulé minimá konsolidačnej fáze a taktiež aj 100 dňový priemer.

Ak by však bol tento prepad skúpený, čo je zvyčajná taktika, rezistencie sa nachádzajú okolo 2,750 USD a následne pri 2,760 USD. V každom prípade Vám odporúčame pri obchodovaní dodržať dôsledný money a risk management.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.