Spokojnosť Slovákov s eurom je rekordná. Euro by dnes nemenilo 9 z 10 Slovákov

16 / 01 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Bratislava, 16.1.2019 – Presne pred 10 rokmi Slováci definitívne vymenili slovenské koruny za euro,
keď sa v obchodoch začalo platiť výlučne eurami. Aj keď v prvých týždňoch prevládal zlý pocit zo
zdražovania, v skutočnosti euro vyššie ceny neprinieslo. Podľa štatistík zdraželi potraviny za
desaťročie po prijatí eura o 16,6 percenta, čo je o necelého pol percenta viac ako priemer celej EÚ
(16,2 %). Desaťročie života s eurom potvrdilo, že ľudia si na novú menu rýchlo zvykli. „Euro
jednoznačne uľahčilo príchod nových investícií aj export tovarov do zahraničia, na ktorom je
postavená slovenská ekonomika. Aj napriek mnohokrát pesimistickým predpovediam sa s novou
menou drvivá väčšina obyvateľov Slovenska rýchlo zžila,“ hodnotí desaťročie európskej meny na
Slovensku analytik TopForex Patrik Mackových.
ZA JEDEN ROK NARÁSTLA SPOKOJNOSŤ S EUROM ZO 70 NA 90 PERCENT
V prieskume verejnej mienky, realizovanom pre spoločnosť TopForex koncom roka 2017, vyslovilo
70 % Slovákov spokojnosť s eurom. Za najväčšie výhody eura považujú Slováci jednoduché
cestovanie bez nutnosti výmeny valút a zrozumiteľnosť cien. Medzi vzdelanejšími respondentmi
prieskumu zaznel i argument, že prijatie eura zvýšilo diplomatickú váhu Slovenska v rámci Európskej
únie. Celkovo si obyvatelia na eurá v peňaženkách rýchlo zvykli a vnímajú výhody spoločnej meny.
Najnovší prieskum Eurobarometra potvrdil, že skupina Slovákov spokojných s eurom sa rozširuje. Až
90 % opýtaných nemá s platením eurom žiadne problémy a viac ako polovica ceny neprepočítava na
koruny. „Potvrdilo sa, že Slováci sa dokážu rýchlo adaptovať na novú situáciu. V oblasti financií to
vidieť aj na rýchlosti rozšírenia platobných kariet a najmä bezkontaktných platieb, v používaní ktorých
patrí Slovensko k svetovým lídrom. Nie nadarmo spustil Google pilotnú prevádzku Google Pay práve
na Slovensku,“ hovorí Patrik Mackových,
ČASŤ ĽUDÍ VOLÁ PO KORUNE AKO SYMBOLE ZMENY
Po návrate ku korune volajú ľudia podľa prieskumu pre TopForex už len z emočných dôvodov. Sú to
paradoxne mladí ľudia vo veku do 29 rokov, z ktorých až 65 percent neodmieta návrat koruny.
„Mladí ľudia všeobecne podporujú zmeny, od ktorých čakajú zlepšenie situácie, nech už ide
o akúkoľvek tému. Emočne preto cítia aj návrat od eura ku korune ako príležitosť na pozitívnu
zmenu,“ hovorí Andrej Kičura, managing director agentúry MNFORCE, ktorá prieskum realizovala.
Mladí ľudia pritom neriešia reálny prínos návratu k národnej mene. Tento názor sa vyskytuje najmä
v Banskobystrickom kraji, v ktorom sa vyskytuje aj výrazná časť protestných politických hlasov.
V Banskobystrickom kraji prieskum nameral najvyššiu nespokojnosť s eurom, a to v skupine ľudí
s nižším vzdelaním, z menších miest a vo veku 40-59 rokov. Naopak, najviac opätovnú zmenu
a návrat ku korune odmietajú starší ľudia vo veku nad 61 rokov, z ktorých výrazná väčšina je proti.
Hodnotenie zavedenia eura na Slovensku nemá ani po desiatich rokoch jednoznačnú odpoveď. Aj
napriek výraznej spokojnosti sa stále ozývajú hlasy, volajúce po návrate k národnej mene.
Nejednoznačnosť slovenskej skúsenosti sa odráža aj v debate o eure v Česku. Okolnostiam nenahráva
ani rýchly rast miezd a nedávne ukončenie intervencií voči českej korune, ktoré prinieslo okamžité
posilnenie meny a zlacnenie dovážaných tovarov, ale aj dovoleniek pre obyvateľov našich západných
susedov. Diskusia o prechode na euro sa preto nehýbe z miesta.
O TopForex
TopForex je registrovaná obchodní značka Goldenburg Group Limited, což je kyperská investiční
firma (CIF) dohlížená a regulována Kyperskou komisí pro burzy a cenné papíry (CySEC) s CIF
Licenci číslo 242/14. Více na www.topforex.com.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.