SPX500: Technická analýza 07.08.18 – Test ATH

07 / 08 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

V minulej analýze som spomínal, že od úrovne 2788 je možné, že sa odrazíme nahor a tak by sme mohli otestovať predchádzajúci vrchol na úrovni 2876 USD. Tento scenár je vysoko pravdepodobný. Otázka je čo potom?

Pokiaľ by trh prerazil túto úroveň smerom nahor, vytvoril by tak nové historické HIGH. Trh by tak mohol otestovať nové úrovne v pásme od 2885-2945 USD. Obchodný kanál by sa tak prerušil. Napriek tomu je tu možnosť, že trh len otestuje predchádzajúce ATH a pošle cenu smerom nadol. Pokiaľ by sme zaregistrovali odraz, záležalo by, akú silu by mali medvede. Prvá otestovaná úroveň by bol support na úrovni 2788 USD. Trh by tak ďalej rešpektoval trendový kanál a na tejto úrovni by mohlo nastať prerušenie smerom nadol. Potom by cena hlboko klesla (bodkovaná zelená šipka).

Je tu stále priestor na pokračovanie trendového kanála. Oscilátor RSI sa nachádza v prepredaných úrovniach, no smeruje hore, čo by mohlo znamenať dočasný rast. Indikátor Bull Power zaznamenáva medvediu divergenciu, keďže cena sa obchoduje na vyšších úrovniach, no hodnoty na indikátore klesajú.

Stále sa tu naskytuje priestor na otázku ohľadom fundamentálnej analýzy? Dokedy vydrží rast SPX? Áno je pravda, že sa nachádzame v expanzii americkej ekonomiky, no už minule som spomínal, že zvyšovanie úrokových mier v US a colná vojna ovplyvňujú celú politiku v US a samozrejme aj na akciovom trhu. Zatiaľ trh nereaguje dostatočne silno na tieto správy. Pri obchodovaní odporúčame dodržiavať prísny money a risk management.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.