Štáty OPEC dosiahli predbežnú dohodu o znížení ťažby

07 / 12 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Po náročných rokovaniach dospeli členské štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) k predbežnej dohode o znížení ťažby „čierneho zlata“. Ako informovala agentúra Reuters stalo sa to počas štvrtkového zasadnutia, pričom rozsah poklesu produkcie zatiaľ nebol pevne stanovený.

V priebehu dnešného dňa OPEC rokuje o znížení produkcie aj Ruskom a ďalšími spojencami. Saudskoarabský minister energetiky Chálid Fálih sa vyjadril, že by sa k tomuto kroku mali pripojiť aj ostatní spojenci.  Prijateľným výsledkom podľa neho bude zníženie dodávok minimálne o jeden milión barelov denne.

Cieľom tohto kroku je podporenie ceny suroviny a obmedzenie nadbytočných dodávok na trh, ktoré tlačia jej cenu nadol. Len pred pár dňami sa nachádzala takmer na hranici rentability v dôsledku zvýšenej produkcie Saudskej Arábie, ktorá mesačne začala produkovať o 1,2 milióna barelov viac aby vykryla plánovaný výpadok Iránu po 5. novembri, kedy vstúpili do platnosti americké sankcie. Lenže osem najväčších odberateľov nakoniec dostalo polročnú výnimku a ropu z Iránu môžu odoberať aj naďalej, nehovoriac o raste zásob v USA. Na trhu sa tak objavil prebytok ropy, ktorý zatlačil jej cenu nadol.

Proti obmedzovaniu dodávok sa stavia americký prezident Donald Trump, ktorý má negatívne obavy z dopadu rozhodnutia o obmedzení na rastúce ceny pohonných hmôt, spotrebiteľov aj podniky. Aj preto v stredu vyzval OPEC a jeho spojencov, aby dodávky neobmedzovali. Samotné USA sa na žiadnych rokovaniach súvisiacich so znížením ťažby nezúčastnili. Dôvodom sú najmä ich antimonopolné zákony a roztrieštenosť ich ropného sektora.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.