Stimuly opäť v hre – pomôže to ekonomike alebo len upokojí trhy?

13 / 09 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Štvrtok (12.9) prišla ECB s masívnymi stimulmi, aby zachránila spomaľujúcu ekonomiku Eurozóny, výrazne tak pomohla krajinám PIGS v ďalšom zadlžovaní.

Keď sa pozrieme na aktuálne čísla ekonomického rastu nie je to žiadna sláva a podľa ECB je aj inflácia slabá. Dôvody na stimuláciu môžeme hľadať aj na globálnej scéne – neistota okolo Brexitu ale aj obchodná vojna (US – Čína), ktorá do značnej miery ovplyvňuje aj EÚ.

Pravdepodobnosť znižovania sadzieb sa za posledné mesiace zvyšovala. Vo štvrtok sme sa dozvedeli že depo sadzby klesli o 10 bodov teda na -0.5 percenta. Zároveň sa opäť zaviedol program vykupovania dlhopisov. Podľa niektorých sa jedná o veľké prekvapenie. Pravdou však je, že to prekvapenie nebolo.

Na predchádzajúcom zasadnutí v júli tohto roka bolo jasne spomenuté, že inflácia je príliš slabá a ECB je pripravená použiť všetky svoje nástroje tak, aby sa zabezpečilo, že inflácia sa priblíži k svojmu cieľu udržateľným spôsobom (tesne pod 2 %).

Samo o sebe by zníženie sadzieb o 10 bodov na -0.5 percent nestačilo.  Guvernéri tak poslali trhu a bankám silnú podporu vo forme stimulov a to prostredníctvom spomínaného rate cutu, reštartovania kvantitatívneho uvoľňovania vo výške 20 mld € mesačne dovtedy, kým to bude potrebné. Tieto kroky teda boli predvídateľné na základe predchádzajúceho vyjadrenia.

ECB ďalej podporila bankový sektor prostredníctvom zlepšenia podmienok cielených dlhodobejších refinančných operácií (TLTRO III).  Hlavný rozdiel oproti klasickým operáciám spočíva v tom, že TLTRO majú oveľa väčšiu splatnosť. To predstavuje pre banky stabilný a spoľahlivý zdroj financovania (zdroj: ECB).

Banka bánk tak prišla s masívnymi stimuláciami, ktoré by mali pomôcť inflácií. Nevylúčila však zníženie sadzieb v budúcnosti. Trhy na všetky uvedené správy reagovali pozitívne.  Nová prezidentka ECB to vo svojom funkčnom období nebude mať najľahšie, keďže centrálna banka si„vystrieľala“ väčšinu nábojov.

Tento mesiac nás čaká zasadnutie Fedu a rozhodovanie o úrokovej sadzbe v US. Napriek pozitívnej inflácií ktorá vyšla tento týždeň je veľmi pravdepodobné, že uvidíme takisto ďalšie znižovanie sadzieb. Trump navyše pokračuje vo vytváraní politického tlaku.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.