Striebro: Otestujeme predchádzajúce dno?

05 / 09 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Striebro od svojho vrcholu za rok 2016 stále oslabuje. Dlhodobo, resp. takmer dva roky hodnota tejto komodity  konsolidovala medzi úrovňami 15.2 – 18.7 USD. Tomu je však koniec.

Z technického hľadiska sa počas tejto konsolidácie dlhodobo vytvárala trojuholníková formácia. V literatúre tento typ trojuholníka nazývame Descending Triangle, ktorý sa špecifikuje týmito vlastnosťami. Horná hrana trojuholníka stále klesá smerom nadol, pričom spodná hrana je pevná. Hornú hranu považujeme ako rezistentnú trendline a spodnú ako supportnú trendline.

Hodnota pri tomto type vytvára stále nižšie vrcholy, pretože rezistentná trendline stále klesá. To znamená, že obchodníci, ktorí nakúpili na supportnej trendovke sú ochotní predávať toto aktívum na stále nižšej cene. Pri konci trojuholníka sú  dva možné scenáre. Prerazenie rezistentnej trendline, tým pádom trh bude rásť. Opačný scenár, ktorý pri tomto type trojuholníka býva pravdepodobnejší je, že hodnota prerazí supportnú trendline a cena tak pôjde nižšie. Vždy pri obchodovaní tejto formácie, odporúčam počkať na prerazenie.

Prečo je hodnota tak nízko? Trh prerazil dlhodobú trendline, ktorá vzniká v 2008, čo signalizuje pokles zo strednodobého hľadiska. Podobne trh prerazil aj trojuholníkovú formáciu, čo znamená pokles. Kedy sa prepad môže zastaviť?

Na grafe som vyznačil oblasť, ktorá v minulosti poslúžila ako pevný support a hodnota striebra sa potom dočasne otočila. V blízkosti tejto oblasti očakávam zvýšenú reakciu trhu, keďže je jedná o dno za posledných 9 rokov. Týždenný oscilátor RSI je na minime, čo signalizuje pevný medvedí trh ale zároveň silnú prepredanosť na trhu.

Striebro je v downtrende, ktorý môže ešte trvať nejakú dobu. Na druhej strane, trh môže pozitívne reagovať vo vyznačeno pásme (16.6-14.1). Táto analýza je podkladom pre vzdelávanie a neslúži ako investičné poradenstvo. Pri obchodovaní odporúčam dodržiavať prísny money a risk management.

 

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.