Sú akcie na dne alebo príde ešte hlbšie dno?

27 / 04 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Väčšina odborníkov sa momentálne zhoduje, že naštartovanie globálnej ekonomiky po aktuálnom oklieštení z dôvodu pandémie koronavírusu by malo byť kľúčové pre jej ďalší vývoj. V hre je však viacero faktorov vrátane hlbokého prepadu zamestnanosti, ktoré môžu pri reštarte spôsobiť problémy a ovplyvniť nielen samotné svetové hospodárstvo, ale aj globálne trhy.

A ako sú na tom momentálne akciové trhy? Počas uplynulého týždňa dosiahli americké akcie  najvyššie hodnoty od marca 2020, zrejme aj v dôsledku dobrých správ ohľadom  potenciálneho lieku americkej biotechnologickej firmy Gilead Sciences, ktorý by mohol dokázať vyliečiť pacientov s pozitívnou anamnézou na COVID-19. V raste im určite pomohla aj stimulácia vďaka financiám z Fedu, ktorý odkupuje aktíva a nemožno zabúdať ani na balík v objeme dvoch biliónov USD, ktorý vzišiel z Trumpovej administratívy.

Rozsiahly balík stimulov oznámila ešte v marci aj Európska centrálna banka, ktorá tiež informovala o nákupe aktív v objeme 750 miliárd eur. Otázkou však ostáva dokedy stimuly dokážu investorov upokojiť.

Niektoré krajiny už postupne začínajú uvoľňovať opatrenia a opätovne otvárať ekonomiku, čo by mohlo naznačovať, že dno akcií už je za nami. Môže to však znamenať aj takzvané „povestné ticho pred búrkou“. Prečo?  Poďme si to rozobrať na drobné.

Pandémia spôsobuje, že rastú náklady na jednotlivca s čím súvisí, že klesá zamestnanosť, nehovoriac o dopadoch doterajšieho oklieštenia ekonomiky na hospodársku činnosť jednotlivých štátov.

Medzinárodný menový fond (MMF) podľa poslednej správy zo 6. apríla 2020 výrazne znížil svoj výhľad na vývoj globálneho hospodárstva, ktoré by mohlo klesnúť na -3 percentá. To by predstavovalo horší scenár ako počas poslednej finančnej krízy  v rokoch 2008 až 2009 a mohlo by to byť jedným zo spúšťačov ďalšieho výpredaja na akciových trhoch.

U vyspelých ekonomík sa predpokladá pokles na úrovni – 6,1 percenta a u rozvíjajúcich sa trhov a ekonomík na úrovni -1 percento.

Firmy postupne začínajú reportovať svoje výsledky za prvý kvartál 2020, v ktorých zohľadňujú dopady koronavírusu, vďaka čomu aj investori postupne získavajú reálny pohľad na dopady aktuálnej krízy na svetovú ekonomiku.

Navyše, vlna rastu akciových trhoch po prudkom prepade v marci mohla byť len dočasným protipohybom v rámci medvedieho trendu. Ako sa pre CNBC vyjadril stratég Mark Jolley zo spoločnosti CCB International Securities hodnota akcií by mohla klesnúť aj o 15 percent pod posledné minimá, keďže napríklad hlavné akciové indexy sa aktuálne obchodujú na vysokom forwardovom P/E zatiaľ čo zisky firiem klesajú (forwardové P/E je pomer aktuálnej ceny a odhadovaných ziskov na akciu v najbližších 12 mesiacoch).

A to už je značný dôvod na nervozitu investorov, ktorých správanie pri negatívnom sentimente zvyčajne smeruje k výpredajom.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.