Súčasná situácia pripomína manažérom paniky na trhoch v minulosti

27 / 06 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Na trhu pribúda množstvo investorov a hedge fund manažérov, ktorí sa prikláňajú k volaniu po výraznejšej korekcii na akciových trhoch v USA.

Greg Coffery, bývalý hviezdny manažér vo fonde Moore Capital Manažér označil májové a júnové prepady na trhy za rovnakú situáciu ako bola pred prasknutím bubliny dotcom v roku 2000. Russell Clark pracujúci vo fonde Horseman Capital patrí k najviac medvedím manažérom a súčasná situácia v ňom evokuje spomienky finančnej krízy z roku 2008.

Títo dvaja manažéri pritom patria k tým najznámejším v Európe a ich slová sú ostatnými investormi brané vážne a s rešpektom. Dlhodobý desať ročný rast aktív, prevažne v USA, by mal byť pomaly ukončený kvôli reštriktívnej politike Fedu a nárastu populizmu, ktorý môže vyústiť do obchodných vojen medzi jednotlivými kontinentami. V máji navyše aj miliardár George Soros varoval pred finančnou krízou.

Na druhej strane je pravda, že of finančnej krízy pribudlo prorokov, ktorí neustále varujú pred finančnou krízou a prepadom na trhoch. Tí zatiaľ ani raz nemali pravdu a ich predpovede sa nenaplnili. Ak navyše k tomu aj manažovali peniaze, výrazne prerobili, nakoľko trhy pokračovali v minulých rokoch v silnom raste.

V posledných týždňoch ale pribúdajú dôkazy, že aj napriek dobrému ekonomickému rastu by už akcie dlho rásť nemuseli. Posledných 5 rokov bolo totiž typických nízkou volatilitou, pasívnym investovaním a kupovaním maličkých prepadov na akciách. Tento rok však ukázal, že tento prístup k investovaniu už nemusí dlho platiť – volatilita narastá, stock picking je znova v hre a pasivita sa nevypláca, minimálne od začiatku roka.

Ak si k tomu pripočítame rastúce sadzby v USA, splošťujúcu sa krivku, obchodnú vojnu medzi USA a zvyškom sveta, čínske masívne problémy s dlhom, politickú neistotu v Nemecku a Talianska, dôvodov na optimizmus nie je veľa, aj napriek globálnemu ekonomickému rastu, ktorý navyše taktiež spomaľuje.

 

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.