Taliansko má v pláne predstaviť novú digitálnu daň

16 / 10 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Podľa agentúry Reuters, Taliansko schválilo novú daň pre digitálne spoločnosti ako súčasť svojho návrhu rozpočtu na rok 2020 v stredu a plánuje zaviesť nové opatrenie od budúceho roka.

Poplatok zaväzuje internetových gigantov zaplatiť 3% poplatok za internetové transakcie podľa znenia návrhu rozpočtu.

Zdroje by podľa agentúry Reuters mali v pondelok získať každý rok okolo 600 miliónov eur, pretože Taliansko sa snaží nájsť alternatívne príjmy, ktoré jej umožnia vyhnúť sa plánovanému zvýšeniu dane z predaja.

Taliansko a ostatní členovia Európskej únie sa už dlho sťažujú na spôsob, akým Facebook, Google a ďalší weboví giganti vyberajú vo svojich krajinách obrovské zisky, ale platia dane vo výške niekoľkých miliónov EUR ročne najviac.

Ohrozí tento daňový zámer spoločnosti ako Facebook a a Google? Donald Trump sa dávnejšie dostal do menšej potýčky ohľadom digitálnej dani a povedal, že v prípade schválenia môže zaviesť na EÚ dodatočné clá. Uvidíme ako sa situácia bude postupne vyvíjať.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.