Technická analýza 19.12.2018 – Amazon Inc.

19 / 12 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Posledné týždne tu máme pád viacero silných spoločností. Očakávanie spomalenia HDP, obchodná vojna, ale aj zvyšovanie úrokových sadzieb sa podpísali na tomto páde. Gigant vo svojom obore, Amazon, od svojho vrcholu (2050 USD) klesol o viac než 20 percent. Oproti kolegom ako Facebook alebo Apple je tento percentuálny pád o pár percent nižší. Jeho aktuálna kapitalizácia je okolo 790 miliárd USD (pričom táto hodnota sa prudko mení v závislosti od ceny). Očakávané budúcoročné príjmy za akciu sa podľa spoločnosti majú zvýšiť o 34 percent. Takisto treba spomenúť, že firma je vysoko zadĺžená.

Poďme sa ale pozrieť na graf a môžeme si ukázať, kde by cena mohla zareagovať. Trh pokračuje v páde, no viac-krát sa odrazil od zeleného pásma, ktoré sa nachádza medzi 1350-1478 USD. Neboli to len také pohyby, ale odrazy na týždňových sviečkach, takže trh túto zónu rešpektuje a prípadne prekonanie jej hornej hrany by mohlo signalizovať ďalší pokles.

Trh takisto prerazil EMA 50 z týždňového hľadiska, ktorá vystupuje ako dôležitý support/rezistencia na trhu. Aj keď ju prerazil, ešte nemáme adekvátne potvrdenie, pretože musíme počkať aspoň na uzavretie týždňovej sviečky. Pokiaľ by sviečka uzavrela pod týmto priemerom, je tu šanca, že cena sa pozrie do zeleného pásma. Tam sa nachádzajú ďalšie veľmi silné supporty v podobe EMA 100 a dlhodobo rastúcej trendline. Tu by mohol Amazon (v horšom prípade) získať väčšiu podporu. V stredu (19.12.) večer je dôležité zasadnutie fedu, ktorý bude rozhodovať o úrokových sadzbách. Očakáva sa zvýšenie na 2.50 percenta, ale stať sa môže čokoľvek. Tento dôležitý fundament môže negatívne alebo pozitívne ovplyvniť hodnotu akcií.

Naopak, ak by sa trhu podarilo vytlačiť cenu ku koncu týždňa nad úroveň EMA 50, je tu šanca, že Amazon by mohol rásť až na úroveň 1760 USD. Táto analýza slúži ako edukačný materiál a nemožno ju považovať ako investičné poradenstvo. Pri obchodovaní odporúčame dodržiavať prísny money a risk management.

 

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.