Technologické giganty strácajú. Dole ich ťahá koronavírus

30 / 03 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Situácia na trhoch momentálne nevyzerá ideálne. A hoci po doterajších výpredajoch väčšina odborníkov predpokladá, že akciové trhy už majú dno za sebou – až vývoj v najbližšom období ukáže, či je to skutočne tak. Momentálne je totiž prepad spôsobený predovšetkým v dôsledku paniky okolo COVID -19, no další by mohol prísť po zverejnení hospodárskych výsledkov jednotlivých firiem.

Obrovské prepady neobišli ani najväčšie technologické spoločnosti ako Amazon, Apple a Microsoft. Od svojich posledných vrcholov, ktoré dosahovali vo februári sa akcie oboch spoločností prepadli v rade desiatok percent.

Hodnota Amazonu na burze sa ešte 19. februára pohybovala na úrovni 2 170 USD za akciu, no po prepuknutí koronavírusu a odštartovaní celého radu opatrení, ktoré majú dopad nielen na bežné fungovanie jednotlivcov ale aj celú ekonomiku a kapitálové trhy. Hodnota internetového predajcu sa prepadla v prvej polovici marca na 1676 USD za akciu, čo predstavuje oslabenie o 22,76 percent.  Počas posledných týždňoch však záujem o služby Amazonu narastá a ten sa rozhodol zvýšiť počet svojich zamestnancov o 100-tisíc.  Problém však môžu predstavovať subdodávatelia spoločnosti, ktorí v dôsledku vzniknutej situácie okolo COVID-19 postupne zastavujú výrobu. Hodnota spoločnosti sa počas štvrtkového obchodného dňa pohybovala na úrovni 1916 USD za akciu.

Výrazným poklesom musel čeliť aj Microsoft Corporation. Jeho hodnota ešte 19. februára predstavovala 187 USD za akciu, no v polovici marca sa prepadla na 135 USD za akciu, čo znamená prepad o 28 percent. Napriek tomu, sa mu podarilo udržať si trhovú kapitalizáciu nad jeden bilión USD. Počas posledných dní mierneho oživenia na kapitálových trhoch stúpla aj hodnota tohto gigantu. Vo štvrtok sa trhová hodnota firmy pohybovala na úrovni 1,15 bilióna USD a hodnota jednej akcie sa držala na úrovni  152 USD.

 

Prepad neobišiel ani výrobcu populárnych smart telefónov Apple, ktorého hodnota sa od 19. februára  do 23. marca prepadla o 30 percent na 224 USD za akciu. Odvtedy hodnota akcií smeruje opäť nahor a vo štvrtok sa obchodovala na úrovni 252 USD za akciu. Trhová kapitalizácia spoločnosti sa v tom istom čase pohybovala na cene 1,09 bilióna USD.

Prepady v posledných týždňoch zaznamenali aj ďalšie z radu technologických spoločností ako Google a Facebook.

 

 

 

 

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.