Tesla chce využiť rastovú vlnu. Má v pláne predať ďalšie akcie

18 / 02 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Akcie výrobcu elektromobilov Tesla sa v poslednom období vezú na zelenej vlne vďaka pozitívnemu sentimentu investorov v dôsledku dobrých správ ohľadom oznámenia, že spoločnosť vykázala druhý kvartálny zisk za sebou.  Najnovšie sa firma rozhodla tento faktor využiť vo svoj prospech tak, že ponúkne na predaj ďalšie akcie, z ktorých predaja plánuje získať 2,3 miliardy USD.

Rozhodnutie o predaji ďalšieho objemu akcií Tesly je pre verejnosť pomerne prekvapivé nakoľko sa šéf spoločnosti Elon Musk v minulosti vyjadril, že podobné kroky neplánuje. Práve naopak, málokto by mohol zabudnúť na to, ako sa v roku 2018 vyjadril, že chce odkúpiť všetky akcie Tesly späť do súkromného vlastníctva za účelom zefektívnenia chodu spoločnosti a dosiahnutia dlhodobo stanovených cieľov.

Naposledy sa pred mesiacom nechal počuť, že spoločnosť bude schopná generovať dostatok hotovosti na financovanie svojich ambicióznych plánov na expanziu.

Aktuálne je zrejmé, že Musk svoj názor odvtedy pravdepodobne prehodnotil, keďže najnovšie plánuje kapitál získaný z predaja akcií využiť na posilnenie bilancie a všeobecné účely pre potreby firmy. Tesla oznámila, že celkovo má v pláne na predaj poskytnúť  2,65 milióna akcií, pričom na trhu je momentálne k dispozícii 180 miliónov akcií firmy. Z toho akcie v hodnote 10 miliónov USD plánuje kúpiť samotný Musk.

Ide o logický krok, keďže Tesla na dosahovanie svojich cieľov a financovanie rastu spoločnosti  potrebuje obrovský kapitál.  A kedy môže byť lepšia príležitosť získať ho, ako teraz, keď sa akcie vezú na rastovej vlne?  O pár mesiacov môže byť situácia celkom iná. Akcie spoločnosti sú momentálne nadhodnotené. Keď sa totiž pozrieme na reálne čísla,  počas štvrtého kvartálu firma síce dosiahla zisk 105 miliónov USD a vykázala tak druhý kvartálny zisk za sebou, no za celý minulý rok vykázala stratu vo výške 862 miliónov USD. Cena akcií je však voči tomuto faktoru zatiaľ odolná a v posledných týždňoch prekonala nové historické maximá.

Navyše, Tesla síce zvýšila dodávky zákazníkom na približne 367 500 vozov čo predstavuje nárast o 50 percent a tento rok plánuje ich zvýšenie na pol milióna, no pozornému oku odborníkov neujde fakt, že  zvýšenie výroby na 500-tisíc vozidiel plánovala už v roku 2018 a v ďalších dvoch rokoch malo byť cieľom zvýšenie na milión vozidiel.

Akcie spoločnosti aktuálne ťažia najmä z pozitívnych správ s posledného obdobia, no to môže byť pomerne krátkodobý efekt.  Až čas ukáže do akej miery je táto skutočnosť v hodnote akcií reálne započítaná.

Hodnota spoločnosti reagovala na správu o predaji ďalšieho objemu akcií po štvrtkovom oznámení oslabením o 4 percentá. Počas piatkového dňa sa cena pohybovala okolo 804 USD za akciu. V rovnakom období pred mesiacom dosahovala okolo 527 USD za akciu, čo predstavuje 52-percentný nárast.

Trhová kapitalizácia firmy v uplynulých dňoch vzrástla na 145 miliárd USD. Pre porovnanie, ešte pred pár týždňami, keď ich hodnota prvýkrát prekonala hranicu 600 USD za akciu dosahovalo ocenenie firmy na burze 104 miliárd USD.

 

 

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.