Čínske dáta nepriaznivo prekvapili

14 / 11 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Čínsky hospodársky výskumný inštitút prepojený s vládou predpovedal, že miera hospodárskeho rastu Číny sa v budúcom roku spomalí pod 6,0%. Konkrétne, Národná inštitúcia pre financie a rozvoj (NIFD) v stredu uviedla, že miera hospodárskeho rastu Číny sa v roku 2020 spomalí na 5,8% z odhadovaných 6,1% v tomto roku.

Aj napriek tomu, že dáta sú zarážajúce, nezávislé organizácie predpokladajú rast čínskeho HDP o niečo nižšie. Podľa nezávislej organizácie rast klesol na 4,6% v tomto roku. Tieto dáta sú reálnejšie pri bližšom pozretí na vývoj priemyselnej výroby, investícií, investícií do nehnuteľností a vývoji nezamestnanosti. Tieto dáta sú zarážajúce, no najviac alarmujúci je vývoj pôžičiek, ktorých väčšina sú ,,zlé,“ čo môže predznamenávať nesplatenie a následný dopad na ešte väčšie spomalenie ekonomického rastu.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.