Tesla na hrane…

06 / 09 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

CEO Tesla, Elon Musk už naplno stráca dôveru investorov. Najprv hovoril o stiahnutí Tesly z burzy, že má zariadené financovanie. Následne spomínal, že Tesla nebude stiahnutá. Týmito výrokmi ovplyvňoval hodnotu tejto spoločnosti na akciovom trhu (ak keď nepriamo). Bude za to aj vyšetrovaný. Napriek tomu, že sa pre túto spoločnosť snaží robiť maximum a my mu držíme palce, stráca dôveru investorov.

Tesla je v dlhu, a aj keď jej technológia je zameraná najmä do budúcnosti, momentálne je v dlhu a nevykazuje zisk. A presne tieto fundamenty zaujímajú investorov. Podľa viacerých analytikov sú akcie TESLY vysoko nadhodnotené, no stále môžu nadobudnúť svoj potenciál.

To sa odráža na poklese akcií tejto spoločnosti. Pokiaľ sa pozrieme na graf, vidíme, že hodnota sa blíži k dlhodobej stúpajúcej trendline. Naposledy sa hodnota odrazila smerom up a následne testovala svoje maximá. Uvidíme, či tomu bude aj tento krát. Teraz je však situácia oveľa zložitejšia. Pán Elon Musk stráca dôveryhodnosť, Tesla je v dlhoch, nevykazuje zisk, nedodržujú sa sľuby. Pokiaľ TESLA prerazí support na úrovni 260-265 USD, následne prerazí trendline, čo môže mať negatívne následky najmä zo strednodobého hľadiska.  Trh by tak otestoval predchádzajúce dno z 2018, prípadne by bol pokles ešte výraznejší.

Na druhej strane, tak ako v minulosti, môže nastať odraz smerom up, no neočakávam otestovanie vrcholu. Pokiaľ by sa objavil pozitívny fundament ako napr. prekvapivé Earnings, mohlo by to cenu vystreliť vyššie.

Táto analýza slúži ako vzdelávací podklad. Nemožno ju považovať ako súčasť investičného poradenstvo. Pri obchodovaní odporúčame dodržiavať prísny money a risk management.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.