Tesla spustila rastovú rally

05 / 02 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Počas prvého obchodného dňa v tomto týždni vzrástli akcie spoločnosti Tesla o jedenásť percent, prekonali hranicu 700 USD a uzatvorili na novom maxime okolo 780 USD za akciu. Rastová rally pokračovala aj počas utorkového obchodného dňa, kedy akcie prekonali ďalšiu psychologickú hranicu a prelomili hranicu 900 USD za akciu.

Dôvodom rastu bola zmena investičného odporúčania Argus z predaja na nákup. K pozitívnemu sentimentu u investorov prispelo aj následné vyjadrenie v očakávaní silného dopytu po automobiloch v budúcnosti.

Ďalším faktorom, ktorý prispel k rastovej rally bolo oznámenie podpísania dohody s čínskym výrobcom elektrických automobilových batérií – so spoločnosťou CATL.

Po prekonaní hranice 900 USD sa však vývoj hodnoty akcií otočil a postupne začali klesať. Uvidíme, čo prinesú najbližšie dni.

Akcie výrobcu elektromobilov od začiatku januára 2020 vzrástli o približne 93 percent.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.