TopForex predstavuje nového analytika

01 / 10 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku
Patrik Mackových

Praha/ Bratislava, 1. októbra 2018 – Odstupujúceho Petra Bukova, ktorý v spoločnosti TopForex pracoval ako hlavný analytik posledné dva roky, nahrádza od októbra Patrik Mackových. Do jeho kompetencie budú mimo iného spadať analýzy globálneho makroekonomického prostredia, ako aj finančných a kapitálových trhov.

Okrem práce so zameraním na technickú a fundamentálnu analýzu má Patrik skúsenosti aj ako kryptoanalytik. Popri praxi sa tiež aktívne venuje štúdiu financií, bankovníctva a investovania.

Informácie o spoločnosti TopForex
TopForex ponúka obchodné prostredie platforiem xStation, MT4 a MT5 so zameraním na obchodovanie menových párov a celý rad nástrojov CFD. TopForex pôsobí na 18 zahraničných trhoch. TopForex je registrovaná obchodná značka spoločnosti Goldenburg Group Limited, cyperskej investičnej spoločnosti (CIF), ktorá spadá pod dohľad a reguláciu Cyperskej komisie pre cenné papiere (CISEC) s licenciou CIF 242/14. Viac na
www.topforex.com.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.