Trh pomaly prestáva reagovať na nové clá

06 / 09 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Pred pár dňami sme videli ďalšie zvyšovanie cieľ zo strany USA a o minútu neskôr aj z čínskej strany. Napriek tomu sa dá povedať, že akciový trh veľmi na tieto správy nereagoval. Práve naopak, vzhľadom aj na ostatné fundamenty, trh pokračuje v raste a napr. S&P 500 sa obchoduje v blízkosti 2 960 USD, čo nie je tak ďaleko od svojho vrcholu z konca júla (3 025 USD). Optimizmus na trh dodala správa o obchodných vyjednávačoch (Čína a USA), ktorí sa dohodli na schôdzi v októbri. Ďalšie rokovania by mali absolvovať vo Washingtone.

Podľa Bloombergu nedávno v rozhovore americký prezident Donald Trump povedal: „ Ak by som nič nechcel robiť s Čínou, môj trh, náš trh, by bol o 10 000 bodov (Dow) vyššie ako sa nachádza v súčasnosti. Ale niekto to musí robiť. Pre mňa je to oveľa dôležitejšie ako ekonomika. Bolo to mimo kontroly a oni boli mimo kontroly.“

Donald Trump narážal na boj s Čínou o „ekonomické prvenstvo“. Dlhodobo uvádza, že Čína „kradne“ intelektuálov z US na čo Amerika dopláca. Za posledné roky Čína totiž dobieha Ameriku a niektoré odhady predpokladajú, že o pár rokov by ju mohla predbehnúť. To však ovplyvňuje sled udalostí a Trump sa pravdepodobne aj prostredníctvom ciel snaží takémuto scenáru zabrániť. Ak by však došlo k všade spomínanej kríze tak je ťažko predvídateľné ako by sa s tým vysporiadali spomínané krajiny.

Trump a americký trh

Či toto tvrdenie myslel americký prezident vážne však zostáva otázne. Donald Trump sa hlavne pýši silným býčím trhom a snaží sa tlačiť na fed, aby znižoval sadzby a aby trh mohol ešte viac rásť. Je však pravda, že do veľkej miery trh ovplyvňuje aj on sám svojimi „tweetami“, ktoré sa týkajú najmä vzťahu s Čínou. Napriek vysokým clám z oboch strán je tu možnosť do budúcna, že uvidíme zvýšenie ciel na európske autá. To by mohlo do veľkej miery negatívne ovplyvniť automobilové koncerny. Osobne si myslím, že Trump nedovolí alebo nechce dovoliť ďalší prepad trhov, napriek tomu, že pokračuje vo zvyšovaní ciel. Keďže trh nereaguje až tak negatívne, môže si to dovoliť. Jeho najväčšie „eso v rukáve“ pred voľbami môže byť „deal“ resp. dohoda medzi USA a Čínou. Amerického prezidenta tak bude tlačiť čas a Čína to bude chcieť využiť v tom, že bude v pozícií, v ktorej si pravdepodobne bude môcť vyberať lepšie podmienky. Teraz však ťažko predpokladať ako to vôbec dopadne a či dohoda bude, no trh sa na to spolieha takisto ako sa spolieha na ďalšiu podporu zo strany Fedu a ECB.

Zdroj: Zerohedge

Táto analýza slúži ako podklad pre vzdelávanie a nemožno ju považovať za inve

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.