Trhy pokračujú v rastovom režime

09 / 07 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Optimizmus na akciových trhoch, zdá sa, nemá konca a akcie odštartovali nový obchodný týždeň v silných ziskoch. Investori reagovali na piatkové pozitívne dáta z trhu práce, kde rast miezd zostal na 2.7% a ekonomika vytvorila ďalších 213,000 pracovných miezd. Americký dolár po číslach klesol a akcie prudko vzrástli, takže sentiment sa len preniesol aj na pondelkové obchodovanie.

V piatok oficiálne začali platiť aj clá na import čínskych výrobkov do USA v objeme 35 mld. USD, no trhy to odignorovali a akcie pokračovali v raste. Prvá várka cieľ a začiatok obchodnej vojny je už v cenách započítaný a indexy aj tak zostávajú na historických maximách. Trh zároveň neverí, že Trump pretaví ďalšie clá do reality a investori sa spoliehajú na to, že sú to len prázdne slová.

Dariť sa začalo aj Čínskemu indexu Shanghai, ktorý bol zasiahnutý obchodnou vojnou najviac a od svojich vrcholov bol dole o viac než 20% – čo je znak medvedieho trendu. Tento index  v pondelok vzrástol až o 2.5%, čo je najviac od mája 2016. Straty v posledných dňoch boli asi prehnané a preto investori pozatvárali krátke pozície a to potlačilo cenu nahor.

To všetko samozrejme vyhovuje Donaldovi Trumpovi. Americký prezident môže pokračovať v hrotení situácie a v oznamovaní stále nových protekcionistických opatrení. Trh berie obchodnú vojnu veľmi pozitívne a preto aj nárast objemu ciel nemusí byť trhom prijatý negatívne.

Súčasná situácia je veľmi pozitívna aj pre Americký Fed. Centrálna banka môže pokračovať v utesňovaní monetárnej politiky, keďže na akciový trh to nemá absolútne žiadny dopad. Fed preto zvýši ešte dva krát tento rok, pravdepodobne v septembri a decembri a tým pádom sa dostane dlhopisová krivka do inverzného stavu – krátke sadzby predbehnú tie dlhšie.

Navyše, technologické firmy ako Amazon, Facebook a Apple súťažia o to, ktorá firma sa stane prvou Americkou firmou s trhovou kapitalizáciou 1 bilión USD. To dodáva investorom optimizmus a každý prepad na akciách je skupovaný.

Letné obchodovanie tak možno bude v rastovom duchu a indexy môžu pokojne rásť ďalej na nové maximá.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.