Trhy vo vytržení na podpísanie dohody

10 / 01 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Trhy rovnako, ako aj včera sú naštartovanom rastovom trende, po očakávaní podpísania dohody. Včerajšie vyjadrenia čínskej vlády naštartovali rastový trend, ktorý by mal pretrvávať aj dnes. Čínska delegácia má navštíviť Ameriku od 13 do 15 januára, počas ktorej má dôjsť k dlho očakávanému podpisu.

Podľa Trumpovho tweetu bude dohoda podpísaná krátko po 15. januári, čo bude veľká dohoda s Čínou. Biely dom zatiaľ neodpovedal na pripomienky Trumpa k prvej fázy dohody, no v priebehu nasledujúceho týždňa budú informácie objasnené.

Fáza 1 obchodnej dohody by mala znížiť dovozné clá a spustiť nákup amerických farmárskych, energetických a výrobných produktov, čí by sa mali vyriešiť spory ohľadom duševného vlastníctva.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.