Trump plánuje nové clá, chce sa brániť proti Číne

20 / 03 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Donald Trump sa chystá uvaliť ďalšie nové clá na čínsky import. Uviedli to dva zdroje oboznámené so situáciou, ktoré nechceli byť menované. Výšku nových ciel odhadujú na 60 miliárd USD (48,74 miliardy eur) a budú sa týkať dovozu technológií, telekomunikačných zariadení a ďalších položiek.

Jeden zo zdrojov je z prostredia obchodu a diskutoval o tejto otázke s administratívou. Podľa neho zavedeniu nových ciel pre Čínu môže predchádzať obdobie verejných pripomienok, čo by mohlo oneskoriť ich vstup do platnosti a umožnilo priemyselným skupinám a spoločnostiam podať námietky.

Biely dom tieto informácie nekomentuje, no čínska strana sa nechala počuť, že podnikne odvetné opatrenia. Podľa druhého zdroja z administratívy, nové tarify sa opierajú o americký obchodný zákon z roku 1974 a budú zamerané predovšetkým na informačné technológie, spotrebnú elektroniku a telekomunikácie a ďalšie produkty, ktoré využívajú duševné vlastníctvo USA.

Čína má so Spojenými štátmi obchodný prebytok vo výške 375 miliárd USD. A práve preto americká administratíva nalieha na Číňanov, aby tento prebytok zredukovali. V januári tohto roka zase Trump hromžil na Číňanov a vyhrážal sa veľkou pokutou pre údajné krádeže duševného vlastníctva. Číňania mali podľa neho nútiť americké firmy, aby preniesli duševné vlastníctvo do krajiny draka v prípade, že tam chcú podnikať.

Trumpove clá však neznepokojujú iba Číňanov a najväčších importérov. Ozývajú sa aj domáci výrobcovia, ktorí ich považujú za kontraproduktívne riešenie, ktoré v konečnom dôsledku povedie k vyšším cenám pre obyčajných spotrebiteľov.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.