Trump potvrdzuje svoje plány a uvaľuje clá v objeme 50 mld. USD na čínske výrobky

15 / 06 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Prezident Donald Trump posunul Spojené štáty na pokraj obchodnej vojny s Čínou, keď v piatok ohlásil spustenie plánovaných ciel na import čínskych výrobkov v objeme 50 mld. USD mesačne.

Odpoveď na seba nenechala dlho čakať a Čína okamžite ohlásila odvetu v rovnakom objeme a v rovnakej intenzite na import výrobkov z USA. Rozhovory v posledných týždňoch tak nemali žiadny efekt a Trump už aj stihol vyhlásiť odvetu na Čínsku odvetu.

Prvá vlna ciel bude zavedená už od šiesteho júla a bude v objeme 34 mld. USD, pričom zvyšných 16 mld. USD bude ešte hodnotiť Americká obchodná komisia. Ich schválenie je však vysoko pravdepodobné. Celkovo sa jedná o 1,102 čínskych produktov zo sektorov ako robotika, vesmírne technológie, priemyselné stroje a automobilky. Zatiaľ neboli do zoznamu zahrnuté mobilné telefóny a televízory.

„Spojené štáty už dlhšie nebudú tolerovať stratu technológií a intelektuálneho vlastníctva kvôli neférovým obchodným praktikám“ vyhlásil Donald Trump.

Reakcia trhu ale už bola len vlažná – americké akciové futures boli v strate cca 0.4%, pričom po otvorení akciových búrz je pravdepodobné skúpenie prepadu, ako to už býva zvykom. USDJPY bol bez výraznejšej zmeny a dolárový index bol v miernom mínuse kvôli zatváraniu pozícií po včerajšom veľkom náraste. Výnosy na dlhopisoch ale poklesli a dlhopisová krivka pokračuje v splošťovaní.

Podľa oficiálnych vládnych údajov Amerika v roku 2017 importovala čínske výrobky v hodnote 505 mld. USD a exportovala do Číny tovar len za 130 mld. USD, čo je deficit v objeme až 376 mld. USD. Donaldove kroky voči Číne sú tak ľahko odôvodniteľné z matematického hľadiska.

Trump zatiaľ uvalil clo na import ocele a hliníka a s aktuálnymi novými tarifami by už mohol byť aj dopad na ekonomiku, resp. infláciu v USA citeľný. Ak však bude pokračovať v nových a nových clách, dopad na celosvetový obchod by mohol byť prudko negatívny, nakoľko ostatní obchodní partneri budú určite reagovať podobnými krokmi. To tak zníži ekonomickú aktivitu nie len v USA, ale aj napr. v EU, kde už teraz vidíme výrazné spomalenie, bez vonkajších rušivých faktorov.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.