Turecko oficiálne v technickej recesií

14 / 03 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Turecko sa pridáva ku krajinám, ktoré podľa kvartálnych výsledkov HDP sa dostalo do technickej recesie. Výsledky však môžu predstavovať len špičku ľadovca celej tureckej ekonomiky.

Z nasledujúceho grafu HDP (kvartálne) od Tradingeconomics môžeme spozorovať negatívny vývoj HDP za tretí štvrťrok 2018, kedy ekonomika poklesla o 1.6 percenta a následne podľa najnovších dát z marca za 4Q 2018 o 2.4 percenta. Turecko si tak „otvára dvere“ ďalším problémom a trh bude pozorne sledovať rastúcu tendenciu intervencií od tureckej centrálnej banky a štátu.

Zdroj: Tradingeconomics.com | TURKISH STATISTICAL INSTITUTE

Podobné výsledky boli spozorované medzi 2009-2010, počas bankovej krízy.

Na tureckej ekonomike sa môžeme poučiť a vidieť čo môžu spôsobiť úrokové sadzby dlhodobo na nízkej úrovni, resp. expanzívna politika v dlhodobom horizonte. Nízke sadzby od konca 2009 až po koniec roka 2018 zapríčinili veľké nafúknutie ekonomiky pomoc úverovania, vysoké znehodnotenie meny a vysokú infláciu. Aj keď Turecko môžeme považovať za „rozvojové“ krajiny, pri ktorých trh môže očakávať vyšší rast HDP ako pri rozvinutých krajinách, tak ako tomu bolo v minulosti, aj to má svoje limity.

Nekontrolovateľné znehodnocovanie tureckej líry bol jeden z hlavných spúšťačov. Následne Erdogan nenechal centrálnu banku robiť si svoju robotu ohľadom úrokových sadzieb. Centrálna banka napokon pristúpila k masívnemu sprísneniu monetárnej politiky, t.j. k prudkému zvyšovaniu sadzieb. Turecká centrálna banka ďalšiemu znehodnoteniu zabraňovala aj intervenciami – nákupu domácej meny a tak jej posilnením. Z toho však vyúsťujú ďalšie problémy.

Vďaka nízkym sadzbám sa súkromný sektor zadlžoval príliš rýchlo, čo môže v čase vysokých úrokových sadzieb ako daň zrútiť zadlžený súkromný sektor. Je to taký kolobeh, ktorý sa opakuje. Tým, že sa zvyšujú sadzby, rastú úroky na úveroch, či už firiem alebo domácností, čo môže spôsobiť horšie financovanie dlhu, vyššiu nezamestnanosť a tak ďalej… Je teraz pravdepodobné, že celá situácia bude pod drobnohľadom a štát aj CB budú tento úverový problém riešiť. Tým pádom logické spomalenie HDP ostáva len špičkou ľadovca a bublina s dovtedy „lacnými“ peniazmi môže spôsobiť niečo horšie…

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.