Turecko podporí finančný sektor

10 / 02 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Turecko znížilo škálu poplatkov a provízií, účtovaných klientom po tom, čo sa turecká centrálna banka potvrdená bankovým regulátorom vyjadrila v pondelok. Počet finančných konzumentov, ktorým budú znížené poplatky poklesne v priemere z 20 na 16. Minister financií sa taktiež vyjadril, že horné limity elektronických platieb sa zredukujú na 1 líru (0,17 USD) z transakcii do 100 lír a 6 lír, z transakcii do 850 lír. Na twittery následne dodal: ,,S každým krokom, ktorý podnikneme, budeme naďalej uprednostňovať ochranu záujmov našich občanov a znižovanie ich nákladov.‘‘

Tieto poplatky sú ponúkané v štyroch kategóriách vo forme komerčných pôžičiek, zahraničného obchodu, správy hotovosti a platobných systémov. Predtým bol počet poplatkov 2 400. Podľa existujúcich dohôd sú sumy účtované bankami zďaleka porovnateľné a môžu viesť k nadmernému účtovaniu poplatkov. V dôsledku toho sa sťažnosti klientov výrazne zvýšili.

Na druhej strane Európska únia pristupuje k pritvrdzovaniu v spojitosti k tureckej mene v podobe znižovania objemu transakcií v tureckých lírach bankovými centrami v pomere k ich základných imaním. Dôvodom je politické riziko, čo sa odzrkadľuje na volatilite tureckej líry.

Výmenný kurz je v súčasnosti 6,67 EUR/TRY. Politika tureckej centrálnej banky a Európskej únie môže spôsobiť depreciaciu meny nielen oproti euru ale taktiež košu mien.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.