Tvorba pracovných miest v USA zaostala za odhadmi

03 / 08 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Tvorba nových pracovných miest v USA v mesiaci júl spomalila viac než sa očakávalo, avšak miera nezamestnanosti poklesla pod 4%. Rast miezd zostal na júlovej úrovni a medziročne mzdy rástli o 2.7%.

Tvorba nových pracovných miest tzv. non-farm payrolls spomalila na 157,000 v júli, pričom za jún boli nové pracovné miesta revidované nahor až na 248,000 z 213,000 predtým. Analytici odhadovali júlové číslo na 193,000. Čísla z trhu práce stále hovoria o silnom pracovnom trhu a podporujú ďalšie dve zvyšovania sadzieb v tomto roku. Tie by mali prísť v septembri a v decembri.

Zdravé spotrebiteľské výdavky a investície podnikov podporené nižšími daňami vytvárajú skvelé prostredie pre rast pracovných miest aj v desiatom roku ekonomickej expanzie. Rizikom do blízkej budúcnosti je však obchodná vojna medzi USA a Čínou, ktorá by mohla ohroziť niektoré pracovné miesta, no zatiaľ sa táto hrozba v ekonomike, ani na akciových trhoch neprejavila.

Negatívom z piatkového reportu je však rast miezd, ktorý na mesačnej báze síce mierne vzrástol z 0.1% na 0.3%, no medziročne sa nezmenil. Rast miezd výrazne zaostáva pod priemerným rastom zárobkov v iných ekonomických expanziách, aj napriek nedostatku kvalifikovaných a skúsených pracovníkov.

Miera podzamestnanosti v USA aj naďalej klesá a skončila už na 7.5% z 7.8% naposledy. Do tejto kategórie spadajú ľudia, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie, no vykonávajú prácu, ktorá ho nevyžaduje.

Priemerný pracovný týždeň tiež mierne poklesol na 34.5 hodiny z 34.6 v minulom mesiaci.

Americký dolár po týchto číslach prvotne stratil, no pomerne rýchlo sa spamätal a straty vymazal. Dolárový index sa okolo 4 tej hodiny popoludní obchodoval bez výraznejšej intradennej zmeny na úrovni 95.20. Americké akcie tiež nereagovali volatilne a index SP500 bez väčších pohybov osciloval okolo hodnoty 2,830 USD.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.