Uber opäť prekvapil

05 / 11 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Aj napriek tomu, že sa americká sezóna kvartálnych výsledkov vyvíja nadmieru pozitívne, o spoločnosti Uber toto tvrdenie nemôžeme povedať. Za dnešným prepadom akcií o viac ako 9 % stojí práve zverejnenie výsledkov. Čistá strata spoločnosti bola vykázaná v hodnote 69 centov na akciu, ktorá negatívne prekonala očakávanie analytikov. Aj, keď tržby spoločnosti v treťom kvartály aj naďalej kontinuálne rástli, investorov trápi najmä oddialenie odhadu dňa, kedy táto spoločnosť bude generovať zisk.

Hlavným dôvodom zníženia ziskovosti Uberu môže stáť hlavne tvrdý boj s jeho najväčším konkurentom v tomto sektore spoločnosťou Lyft. Lyft pred časom začal využívať nové promo kódy, ktoré mu pomáhajú zväčšovať podiel na trhu, no na strane druhej nepriamo tlačí zisky spoločností na nadol. Konkurenti sa následne musia prispôsobovať tomuto trendu, čo sa prejaví aj na ziskovosti ostatných spoločností.

Akcie Uberu od svojho zalistovania na burzu neprestajne klesajú. Na základe technickej analýzy zaznačenej na grafe, môžeme indikovať medvedieho trendu aj naďalej v dlhodobom horizonte.  

Zdroj: www.Tradingview.com

 

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.