UBS aj napriek pandémii vykázal vysoké zisky

28 / 04 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Najväčší fond na svete, UBS, zverejnil hospodárenie za prvý kvartál. Fond vykázal až 40% nárast čistého zisku, keď klienti zvýšili obchodnú aktivitu počas otrasov na trhu vyvolaných vypuknutím koronavírusu, keď poskytli ďalšie pôžičky svojim bohatým klientom.

„Pokiaľ ide o budúcnosť, rozsah možných výsledkov je stále veľmi široký a je príliš skoro na spoľahlivé predpovede týkajúce sa načasovania a formy možného hospodárskeho oživenia,“ uviedol vo vyhlásení najväčší poskytovateľ pôžičiek vo Švajčiarsku.

Čistý zisk vykázal 1,595 miliardy dolárov a 268 miliónov dolárov na výdavkoch na úverové straty, pričom uviedla, že bola vystavená predovšetkým úverom spojeným s jej klientmi v oblasti správy majetku a vo Švajčiarsku. Banka už skôr predikovala čistý zisk vo výške 1,5 miliardy dolárov so silným prevádzkovým výkonom vo všetkých svojich obchodných divíziách, aj napriek zohľadnenia vírusu a jeho dôsledky rizika vyšších predvolených hodnôt. Investičné aktíva sa postupne znižovali na 2,339 biliónov dolárov v dôsledku klesajúcich ocenení aktív, zatiaľ čo výnosy vzrástli vo všetkých hlavných líniách, čo pomohlo zvýšiť prevádzkový zisk o 14%.

Pre porovnanie, najväčší súper Credit Suisse zverejnilo sedemnásobné zvýšenie rezerv na úverové straty, pretože veritelia na celom svete spomínajú rastúce zlyhania v dôsledku vírusu.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.