Úroveň zlata zatiaľ drží trendová čiara

04 / 06 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Zlato sa aktuálne obchoduje na úrovni 1313 USD za trójsku uncu. Cena šesť dní testovala úroveň trendovej čiary na hodnotách od 1288 až po 1300 a ukázalo sa, že zatiaľ ju trh rešpektuje. Býky vytlačili cenu mierne nahor.

Aktuálne sa nachádzame v silne rezistentnom pásme, ktoré je vyznačené na grafe modrým obdĺžnikom. Býky prerazili rezistenciu na úrovni 1310. Cena testuje 200 dňový exponenciálny kĺzavý priemer. Jeho prípadne prerazenie a uzavretie nad ním, je síce pozitívny signál pre býkov, no tí majú pred sebou ešte dlhú cestu. Nad aktuálnou hodnotou sa nachádza 100D EMA, ktorý predstavuje rezistenciu. Stoch RSI na dennom grafe vykazuje presýtenosť trhu, čo je skôr medvedí signál. MACD zatiaľ vyzerá pozitívne pre býkov. Oscilátor Stoch RSI z týždenného grafu nám signalizuje potenciálny nárast, keďže dno už trh zaznamenal.

V prípade býčej dominancie sa rezistencie nachádzajú na úrovniach 1322 , 1333 a následne na 1342. Pokiaľ by medvede dokázali uzavrieť pod 200D EMA a trh by sa vyvíjal v ich prospech, dôležitý support je na úrovni 1300. Tam sa nachádza aj trendová čiara. Pokiaľ by ju trh prerazil, pravdepodobne by medvede nastolili nový trend.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.