USDCAD: Kanaďan zoslabuje po fundamentálnych výsledkoch z minulého týždňa

27 / 04 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Kanaďan zoslabil voči USD najmä po inflačných výsledkoch, ktoré boli zverejnené v piatok 20.4.2018.

Kanadský dolár sa odrazil od dna najmä po fundamentálnych novinkách a očakávaných výsledkoch z 1,253. Býkom sa podarilo cenu vytlačiť na aktuálnych 1,287. Znehodnoteniu napomohol aj silný USD, ktorý za posledné dni posilňuje.

Z dlhodobého hľadiska sa menový pár USDCAD obchoduje v medveďom trende. Medvedí trend nastal najmä po dosiahnutí vrcholu v januári 2016, následne v máji 2017 vytvoril nižší vrchol na úrovni 1,37. Pomocou týchto úrovní vytvoríme trendovú líniu, aby sme približne mohli predikovať silné rezistencie na prípadný obrat trhu. Takisto môžeme vytvoriť trendovú líniu zo spodnej strany grafu, aby sme vedeli predikovať možné dno. Aby bol potvrdený signál medvedieho trendu, musí byť dodržaná podmienka nižších high a nižších low. Tento trend sme analyzovali z  dlhodobého týždenného hľadiska. Avšak v dlhodobom medveďom trende sa dá nájsť aj príležitosť na nákup z krátkodobého alebo strednodobého hľadiska.

Zo strednodobého hľadiska sa nám vytvorila aj príležitosť na nákup, resp. býčí trend (zo strednodobého a krátkodobého hľadiska). Takisto sa nám vytvoril trendový kanál. Dva týždne dozadu, situácia bola odlišná. Bola tu istá pravdepodobnosť, že klesajúci trh môže atakovať spodnú hranicu trendu. Z technického pohľadu, cena našla „double bottom“ alebo dvojité dno na 200 týždňovom EMA, od ktorého sa odrazila smerom hore. Veľmi tomu napomohli fundamenty z kanadského trhu, najmä inflácia. Ako som už spomínal cenu sa podarilo vytlačiť až na úroveň 1,29, aktuálne sa však obchoduje na 1,286.

Na úrovni 1,29 sa nachádza silná rezistencia a jej prípadné prerazenie môže cenu vytlačiť až na úroveň 1,295 prípadne až na hornú (dlhodobú medvediu) líniu. Je možné, že v budúcnosti sa cena môže dostať do stretu týchto línií, býčia strednodobá a medvedia dlhodobá. V tomto prípade je dosť možné, že trh bude ignorovať strednodobý býčí kanál. Samozrejme, môže nastať aj odlišná situácia.

Pokiaľ rezistencia na úrovni 1,29 bude dostatočne silná, môžu medvede stlačiť cenu až na 1,277 prípadne k supportu na úrovni 1,271. Medzi týmito úrovňami sa nachádzajú aj denné kĺzavé priemery, takže tu by sa mohla cena udržať, prípadne odraziť.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.