USDCAD: Pár testuje dlhodobú trendovú líniu

25 / 05 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Kanaďan začal oslabovať od 17. apríla. Dôvodom boli nepriaznivé fundamentálne výsledky. Túto situáciu sme už viac krát komentovali.

USDCAD sa aktuálne obchoduje na úrovni 1,296. Kanaďan stále oslabuje a nepodarilo sa mu prekonať hranicu EMA (exponenciálne kĺzavé priemery) na rôznych úrovniach, ktoré v tomto prípade slúžili ako silné supporty pre amerických býkov.

Rezistencia na úrovni 1,295 bola prerazená na 4h grafe.. Zhora graf ohraničuje dlhodobá trendová línia, ktorá sa nachádza na úrovni cca od 1,297-1,305. Pri tejto hranici by určite mali všetci obchodníci spozornieť, pretože hovoríme o viac ako dvoj ročnej trendovej čiare. Prípadné prerazenie by znamenalo ešte väčšie oslabenie Kanaďana. Najbližšia rezistencia sa nachádza na úrovni 1,311.

Trh pravdepodobne otestuje túto medvediu trendovú líniu, no môže sa stať, že jej prípadné otestovanie konečne nakopne kanadských býkov a Kanaďan by mohol začať posilňovať. V tomto prípade sa najbližšie supporty (USDCAD) nachádzajú na úrovniach 1,29 následne 1,278. Na približne poslednej spomínanej úrovni sa nachádzajú aj denné EMA (50, 100, 200).

Nejednalo by sa však ani o poslednú prekážku. Zo spodnej strany máme na grafe nakreslenú trendovú čiaru. Tentokrát býčiu (z pohľadu USDCAD), ktorá je síce oveľa mladšia, no trh ju zatiaľ rešpektuje. Trh rešpektuje hranice resp. vrcholy aj dná trendových čiar. Na grafe sa vytvoril trojuholník. Všetky dôležité úrovne sa znázornené na grafe.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.