USDCAD: Pár zaseknutý pri 100 DMA pred inflačnými dátami

20 / 04 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Kanadský dolár v piatok strácal pôdu pod nohami a USDCAD pár sa obchodoval v miernom zisku počas Londýnskej seansy, pohybujúc sa okolo 1.2670 a testujúc 200 dňový kĺzavý priemer.

Investori sa dnes budú sústrediť na Kanadské inflačné čísla, pričom CPI inflácia by mala na mesačnej báze spomaliť na 0.4% z 0.6% naposledy. Maloobchodné tržby sa tiež očakávajú so spomalením na 0.4% z 0.9% predtým. Obidve čísla by teda mali vyjsť slabšie ako minule a ak sa to potvrdí, Kanadský dolár by mohol oslabiť.

WTI ropa pokračuje v pochodovaní smerom nahor a obchoduje sa okolo 69 USD, čo sú štvorročné maximá pre čierne zlato. Rastúca ropa by mohla byť aj ďalej oporou pre Kanadský dolár.

Cena je aktuálne zaseknutá medzi 100 dňovým priemerom na 1.2680 a 200 dňovým priemerom na 1.2620. Preto je krátkodobý výhľad neutrálny, pokým je pár medzi týmito bariérami. Ak však pár prerazí smerom nahor, mohli by sme vidieť rast k úrovni 1.2750.

Na druhej strane, ak bude zdolaný support na 200 dňovom priemere, medvede môžu zatlačiť pár až k 1.2570, prípadne k aktuálnym cyklickým minimám na 1.2540. V každom prípade Vám odporúčame pri obchodovaní dodržať dôsledný money a risk management.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.