USDCAD: Technická analýza 04.07.2018

04 / 07 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Po prerazení trojuholníka smerom nahor, ktorého horná hranica sprevádzala dlhodobá klesajúca trendová línia, sa býkom podarilo vytlačiť cenu až na 1.338. Je to teda za posledný rok najvyššia uvedená hodnota. V máji 2017 cena dokázala atakovať vyššiu úroveň, konkrétne 1.379. Zatiaľ sa nachádzame v druhom štvrťroku a uvidíme, či cena dokáže tento rok spraviť ešte nové HIGH.

Poďme sa ale pozrieť na aktuálnu situáciu. Nový tohtoročný vrchol je tretím bodom na červenej trendovej linke, od ktorého sa cena odrazila, takže rešpektuje hranice zakreslenej trendovej čiary.  Pokiaľ sa pozrieme na spodnú hranicu trojuholníka, môžeme spozorovať črtajúcu trendovú linku, ktorá vznikla spojením dvoch bodov, a to úrovni 1.22 a 1.25 (čierna trendová linka). Táto trendová linka má strednodobý charakter, takže tam môžeme predikovať nové dno (v budúcnosti).

Čo nás aktuálne viac zaujíma, je spodná černená, prudko-stúpajúca čiara. Tá znázorňuje aktuálne silný support. Pokiaľ sa pozrieme na uptrendovú a downtrendovú červenú linu uvidíme črtajúcu sa formáciu „rising wedge“ alebo vzrastajúci klin. Táto formácia slúži ako medvedí signál no netreba bezhlavo vstupovať do obchodu. Treba si počkať na potvrdenie, ktoré je v našom prípade prerazenie downtrendovej červenej linky. Cena sa v tejto formácií zvykne pohybovať v smere vzrastajúceho klinu a signál pre nákup alebo predaj je prerazenie a uzatvorenie aspoň dennej sviečky pod alebo nad hranicou formácie. Prerazenie by malo sprevádzať silné volume (objem nákupov/predajov). Pokiaľ by sa medveďom podarilo preraziť úroveň smerom nadol, Fibonacciho úrovne nám znázorňujú supporty a rezistencie, ktoré môžu zmeniť trend. Pokiaľ by sa však potvrdil tento negatívny scenár pre USD cena by mohla atakovať až vyznačenú dlhodobú klesajúcu trendovú linku (modrá).

Pokiaľ by sa však cena odrazila od červenej downtrendovej linky, najbližší cieľ je vrchol uptrendovej linky (červenej) a pokiaľ by sa býkom ju podarilo preraziť smerom nahor, čo je menej pravdepodobné, kupujúci by ju mohli vytlačiť až na úroveň 1.35. Pri obchodovaní odporúčame dodržiavať správne nastavený money a risk management.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.