USDCAD: Technická analýza – Kam pôjdeme?

24 / 07 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Z dlhodobého hľadiska sa nám na grafe vytvoril trendový kanál. Buduje sa už niekoľko mesiacov a trh ho zatiaľ rešpektuje. Od druhého dna v polovici apríla však nebolo otestované ďalšie dno.

Keďže trendový kanál zahŕňa široké cenové rozpätia, vytvorila sa v ňom uptrendová línia. Pokiaľ to spojíme s hornou hranicou trendového kanála, vytvára sa nám od mája formácia Rising wedge (vzrastajúci klin). Je to medvedia formácia.

Spodnú hranu tejto formácie trh mierne prerazil smerom nadol. Pravdepodobný scenár je taký, že trh sa vráti otestovať túto hranicu a potom medvede prevezmú kontrolu. Cena by tak mohla padnúť na vyznačené supporty a na 100 a 200 EMA, prípadne až na hranicu trendového kanála.

Býky sa budú pokúšať preraziť túto hranicu smerom nahor a tak sa vrátiť medzi hranice tejto formácie. Pokiaľ by nastal tento scenár, mohli by sme vidieť test predchádzajúceho vrcholu. Trh sa stále mení a preto Vám pri obchodovaní odporúčame dodržiavať prísny money a risk management.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.