USDCHF: Pár pochoduje smerom k 200 DMA

13 / 04 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

USDCHF pár sa obchodoval v miernom pluse v piatok ráno a pohyboval sa okolo 0.9630 počas Londýnskej seansy, blížiac sa k 200 dňovému kĺzavému priemeru.

Dnes nie sú na programe žiadne dôležité makrodáta a preto by mohol finančné trhy ťahať sentiment  počas celého dňa. Investori budú aj naďalej sledovať pokračujúci konflikt v Sýrii, ktorý by mohol vyústiť vo vojnu. Zároveň sa aj obchodné vzťahy medzi Čínou a USA nikam nepohli a aj tu hrozí vojna, zatiaľ však iba obchodná.

Sentiment ale vyzerá byť aj napriek týmto udalostiam pomerne pozitívny, akcie rastú a jen sa predáva. Vo štvrtok dokonca zlato prepadlo o cca 1.5%, čo je veľmi nezvyčajné správanie v časoch rizika. USDCHF pár by preto mohol pokračovať v raste.

Rezistencia pre dnešné obchodovanie zostáva na 200 dňovom priemere, ktorý je okolo 0.9650. Ak bude táto bariéra pokorená, medvedí trend by mohol byť ukončený a býky by mohli posunúť USDCHF pár smerom k 0.97 v prvotnej rastovej vlne.

Na druhej strane, support sa nachádza pri 0.9580, kde je 100 dňový priemer a ak nebude udržaný, hrozí pokles k úrovni na 0.95. V každom prípade Vám odporúčame pri obchodovaní dodržať dôsledný money a risk management.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.