USDJPY: Dolár bez zmeny počas pokojného pondelka

30 / 07 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Volatilita bola v pondelok len minimálna a USDJPY pár sa obchodoval bez výraznejších pohybov okolo úrovne 111 počas Londýnskej seansy.

Piatkové Americké HDP dáta tiež nedokázali vyvolať väčšiu volatilitu a Americký dolár mierne klesol. HDP za druhý kvartál dosiahlo 4.1%, čo bolo výrazne viac ako nadol revidovaných 2.0% v prvom kvartáli. Analytici ale očakávali až 4.2%. Ekonomický rast nedokázal vzrásť nad konsenzus, ale stále sa jedná o najrýchlejší rast od roku 2014. Ekonómovia však predpokladajú spomalenie v najbližších kvartáloch.

Dnes nie sú na programe žiadne významné dáta a preto by dnešné pokojné prázdninové obchodovanie mohlo zotrvať počas celého dňa.

USDJPY pár prepadol pod dlhodobejšiu rastovú trendovku a tým pádom nastalo obdobie konsolidácie. Prvá rezistencia je na minulých maximách pri 111.40 a následne by sme mohli vidieť nárast k levelu 112.00.

Býky budú brániť support pri 110.50 a ak nebudú úspešné, môže nastať pokles k 200 dňovému priemeru na psychologickej hladine 110.00.

Výnosy na amerických dlhopisoch v minulých dňoch rástli, no USDJPY ich nedokázal nasledovať smerom nahor a preto by sa mohol aj ďalej obchodovať do strany v blízkej budúcnosti.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.