USDRUB: Smer určí prerazenie trojuholníkovej formácie

30 / 05 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Začiatkom apríla US uvalilo sankcie na ruských oligarchov. Trh na túto udalosť reagoval veľmi prudko. Nasledovala silná devalvácia ruského RUB , ktorá prekročila hranicu 13%. Ruský index zareagoval prudkým poklesom. Jednalo sa však len o krátkodobý strmý pokles a straty dokázal pokryť po pár dňoch. To sa však nedá povedať o ruskej národnej mene, no situácia sa môže zmeniť.

USDRUB od avizovaného vzostupu vytvoril trojuholníkovú formáciu. Zatiaľ cena takmer na pip rešpektuje hornú hranicu trojuholníka. Pokiaľ sa pozrieme na spodnú hranicu trojuholníka, môžeme si všimnúť že bola raz prerazená, no netrvalo dlho a cena sa vrátila sa naspäť medzi okraje trojuholníka. Tento „úkaz“ sa nestáva často, no niekedy sa objaví. Ako si môžeme všimnúť, napriek prerazeniu cena zatiaľ rešpektuje dno.

Dané hranice trendových línií za pár hodín by mohli byť prerazené. Pri tomto type trojuholníka sa ťažko určuje, kam sa cena vydá. Jedna zo stratégií je, že nastavíme buy limit dostatočne nad trojuholník, v prípade prerazenia smerom nahor. Takisto sa nastavuje aj sell limit v prípade prerazenia smerom nadol. Dané limity nie je vhodné nastavovať tesne nad hranicu trojuholníka, pretože sa môže jednať o falošné prerazenie. Musíme trhu nechať nejaký priestor.

Ako som už spomínal, pri danom trojuholníku ťažko odhadovať nasledujúcu cenu. Z technického hľadiska nám môžu pomôcť indikátory. Treba byť ostražitý aj po stránke fundamentu, pretože v aktuálnej situácií aj nie veľmi dôležitý fundament môže ovplyvniť cenový pohyb a tým pádom aj smer trhu.

Indikátory:

Stoch RSI: Na 4h grafe môžeme spozorovať hodnotový zostup, čo aktuálne aj na trhu nastáva. Indikátor ukazuje, že trh má ešte miesto na pokles. Z denného pohľadu sme sa dostali tesne nad prekúpenú zónu, takže cena môže byť nadhodnotená, no treba spomenúť, že z daného pohľadu sme ešte nedostali signál na predaj.

MACD: Na 4h grafe sa na tomto indikátore sa aktuálne prekrížili krivky smerom nadol, čo signalizuje cenový zostup, takisto aj histogram MACD sa dostal pod 0 hodnotu. Od cenového vzostupu, takmer vždy čo takýto signál nastal (na 4h grafe na USDRUB), nasledoval pokles. Z denného pohľadu sa na histograme znižujú hodnoty, takže indikátor nám ukazuje, že medvede strácajú silu, čo je býčí signál. Takisto sa blíži prekríženie kriviek smerom nahor

Pri tomto type trojuholníka treba obchodovať vždy opatrne.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.