Uvidíme ďalšie stimuly zo strany ECB?

20 / 06 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku
Americký akciový index S&P 500 testuje svoje predchádzajúce maximá v blízkosti 2958 USD.
Obavy z obchodnej vojny, poklesu globálneho ekonomického rastu a slabej inflácie zapríčinilo
očakávanú rétoriku fedu, ktorý síce v júni sadzby nechal sadzby na nezmenenej úrovni,
no prisľúbil, že v prípade pokračujúcich hrozieb uvidíme zníženie sadzieb ako ďalší stimul.
Kvôli slabej inflácií sa polemizuje o zavedení kvantitatívneho uvoľňovania ako ďalšieho stimulu, či už v EU alebo v USA.
Výnosy amerických vládnych dlhopisov (10-ročné) celý mesiac klesali, keďže na trhu vládna neistota a očakávalo sa znižovanie sadzieb.
Zlato sa aktuálne nachádza na maximách od roku 2013, čo môže byť reakcia na situáciu, že fed naznačil znižovanie sadzieb, no
zároveň sa kapitál prelieva do drahých kovov ako bezpečného prístavu.
Na trhu sa teda nestalo nič prekvapivé. Slabá inflácia zapríčiní spustenie QE. Na tieto správy akciový trh zareagoval prudkým rastom.
Fed tak opäť zachránil trh po 8 percentnej korekcii, kedy sa začalo eskalovať napätie z obchodnej vojny a zároveň trh očakával
rast sadzieb a ďalšie QE. Fed trhu vyhovel.
Ako to bude teraz v EÚ?
Z tlačovky ECB a Draghiho vyplýva, že urobí všetko, aby zabezpečil ďalší rast a cenovú stabilitu. Jedná sa najmä o infláciu.
Ročná miera inflácie v eurozóne spadla na 1.2 percenta v máji (apríl 1.7 percenta). Je to teda veľmi ďaleko od inflačného cieľa
ECB v blízkosti 2 percent. Pokiaľ sa situácia nezlepší tak je veľmi veľká pravdepodobnosť, že uvidíme ďalšie QE a zníženie sadzieb.
ECB má nástroje na ovplyvnenie menovej politiky aj keď najväčšiu z nich v podobe sadzieb už limitovala, keďže sa nachádzajú na 0.
Napriek tomu ak nedôjde k zlepšeniu situácie a nastal by menší extrém, tak by sme mohli vidieť podobné znižovanie sadzieb ako
v Dánsku alebo Švajčiarsku. Čo môže ešte ECB spraviť?
Medzi ďalšie nástroje, ktorými môže disponovať sú:
Intenzívnejší a efektívnejší forward guidance, teda očakávanie menovej politiky do budúcna,
úrokové sadzby na mierne negatívnych úrovniach,
pokračovanie v nákupe vládnych dlhopisov,
nákup horšie hodnotených aktív resp. povolenie nákupu horšie hodnotených aktív,
dlhšia doba pri refinančných operáciách,
a napr. helicopter money.
Niektoré nástroje by sa mali použiť až v extrémnych prípadoch, no napr. už pri niektorých hypotékach v dánsku môžeme spozorovať záporné sadzby.
Nebolo by to skvelé ak by nám banka ponúkla hypotéku na ktorej neprerobíme? Jasne že bolo, no nebolo by všetko v najlepšom poriadku,
nehovoriac o tom, že ceny nehnuteľností by mohli ďalej rásť.
Dôležitou udalosťou je budúco týždňový summit G-20, kde by mali rokovať USA a Čína a vyjednávať o obchodnej vojne.
Ak by sa situácia aspoň čiastočne vyriešila, tak by sa riziká spomalenia globálnej ekonomiky mohli znížiť a tým pádom
by sa znížila aj pravdepodobnosť znižovania sadzieb, ktorému sa asi aj tak nevyhneme (napr. v US).

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.