Uzavrie Spojené kráľovstvo dohodu s Austráliou?

17 / 06 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Austrálsky minister obchodu Simon Birmingham tvrdí, že Austrália sa bude usilovať o uzavretie dohody o voľnom obchode s Veľkou Britániou v rekordnom čase po začatí formálnych rozhovorov v stredu. Spojené kráľovstvo je siedmym najväčším obchodným partnerom Austrálie, ale naopak Austrália predstavuje zlomok obchodu, ktorý podľa britskej burzy kvôli Brexitu stratí. EÚ je zďaleka najväčší britský trh.

Austrália začala formálne rozhovory s EÚ o dohode o voľnom obchode v roku 2018 a dúfa, že uzavrie dohodu v podobnom časovom rámci ako dohoda o Veľkej Británii.

Britská vláda uviedla, že dúfa, že hodnota vývozu do Austrálie sa zvýši o 1 miliardu GBP prostredníctvom dohody, ktorá sa snaží liberalizovať obchod s nápojovými spoločnosťami, automobilovým priemyslom a profesionálnymi službami. Podľa britského ministerstva pre medzinárodný obchod mal britský obchod s Austráliou v roku 2019 hodnotu 18,1 miliárd GBP.

Birmingham uviedol, že obchodná dohoda so Spojeným kráľovstvom by austrálskym podnikom poskytla väčšie možnosti výberu na trhu v čase, keď sa Canberra zapája do diplomatických a obchodných sporov s Čínou, jej najväčším obchodným partnerom.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.