Večerné FOMC nám môže odpovedať na otázku ohľadom ďalšieho vývoja menovej politiky

10 / 07 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Dnes navečer nás čaká FOMC Minutes (Federal Open Market Committee). Organizuje 8 stretnutí do roka a hovorí sa o finančnej a ekonomickej kondícií, orientuje sa náhľad do monetárnej politiky v blízkom období. Zasadá rada guvernérov (fed) a budú sa vyjadrovať o ďalšom vývoji úrokových sadzieb.

Minulý mesiac trh predpokladal zníženie sadzieb vzhľadom na vtedy zvyšujúcim sa napätím obchodnej vojny medzi USA a Čínou a USA – Iránom o 25 až 75 bodov. Futures na úrokovú mieru predpokladali pokles z úrovne 2.50 percenta (úrokové sadzby sa pohybujú v pásme 2.25 – 2.50 percenta) až  niekde v blízkosti 1.7 percenta. K možnému znižovaniu sadzieb sa priklonil aj fed, čo podporilo akciové trhy.

Po rozuzlení situácie a dohode medzi US a Čínou a nezavedení nových cieľ (ale ponechanie starých) a výborné dáta z trhu zamestnanosti, investori znížili očakávania na znižovanie sadzieb. Podľa futures sa aktuálne očakáva pokles na 1.85 (pred FOMC zasadnutím) do decembra 2019. To znamená, že v trhu je už zarátané znižovanie. Vďaka dobrým dátam a pozitívnym správam by fed mohol naznačiť, že znižovanie nebude.

Od júnového zasadnutia fedu sa teda zmenilo veľa vecí. Nie je teda dôvod na znižovanie. Práve naopak, z pohľadu učebnice by sa v stave dobrého a zdravého ekonomického rastu mala skôr ekonomika spomaľovať vo forme zvyšovania sadzieb, aby nedošlo k prehriatiu. Ak by však fed spravil tento krok tak by to dosť negatívne zasiahlo akciové trhy a tie by sa s veľkou pravdepodobnosťou otočili…

Je však pravdepodobné, že fed nezníži ani nezvýši sadzby v júli. No ani to by zrejme nebrali trhy pozitívne, keďže investori očakávajú znižovanie. Večer budeme múdrejší.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.