VW sees rebounding of demand in China

06 / 05 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Volkswagen sees was rebounding of demand in China, thanks to customers who want to switch from public transport to personal vehicles. On the other side, there is still warning that sales would not recover as quickly in other parts of the world.

„It is clear to see that China will go through V shape,“ CEO of VW Stackmann said, referring to the shape of the recovery curve. „We are not counting on a V shape recovery for Europe.“

Aside from seeking government stimulus measures, Volkswagen is adapting its financing and leasing offers to make payments more palatable. „Financing will become the main instrument for the industry in the months to come,“ Stackmann said.

Sales in North America were down 50%, and down 81% in South America. In April, sales in Germany were down 60% on the year, with the rest of Europe down 85% as some major markets like Italy and Spain came to a full stop, Stackmann said. Northern European countries, including Norway, Sweden, Denmark and Germany fared better. In Germany, sales to fleet customers remained almost at normal levels in April compared with a year earlier, he said.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.